مشکلات پارکینگ آپارتمان

در این نوشته می خواهیم به یکی دیگر از مشکلات همیشگی آپارتمان نشینان که اختلاف بر سر پارکینگ آپارتمان است بپردازیم و شما را با قوانین  مالکیت یا استفاده از پارکینگ آپارتمان ها آشنا کنیم:

طبق قوانین تملک آپارتمان، مالکیت آپارتمان به ۲ قسمت کلی تقسیم می شود:

۱- مالکیت اختصاصی (تعلق اختصاصی)

۲- مالکیت مشترک (تعلق مشاع)

پارکینگ اپارتمان

 

مالکیت اختصاصی: در قانون تملک آپارتمان، تعریف دقیق از مالکیت اختصاصی نیست و فقط در بند ۱، مالکیت اختصاصی را آن بخش از ملک که دارای سند مالکیت رسمی مجزا با ذکر حدود و مشخصات دقیق، عرفا و شرعا مورد استفاده شخصی مالک است تعریف کرده است.

نکته: برای قسمت های اشتراکی آپارتمان به هیچ وجه سند مالکیتی صادر نمی شود و سند مالکیت فقط مختص بخش های اختصاصی آپارتمان است.

مالکیت مشترک: بخش هایی از ساختمان و اراضی آن که به طور مستقیم مورد استفاده تمامی شرکاء و مالکین میباشد، قسمت های مشترک محسوب می گردد و نمی توان حق شخصی و انحصاری بر آنها قائل شد.

لازم به ذکر است که مالکیت پارکینگ آپارتمان به دو بخش اختصاصی و شخصی تقسیم می شود:

۱- مالکیت اختصاصی پارکینگ:

در این مورد، پارکینگ همانند بالکن و یا انباری آپارتمان جزء بخش های شخصی است و با ذکر مالکیت پارکینگ در سند، فقط مالک حق استفاده از پارکینگ دارد. مگر اینکه مالک اجازه استفاده به غیر از خود را دهد.

۲- مالکیت مشاعی پارکینگ:

که تا سال ۱۳۷۰ عمل شدنی بود و در پارکینگ مشترکی آپارتمان، با ذکر نام افراد، بدون سند مالکیت اختصاصی،پارکینگ آپارتمان برای مدت موقت و معینی مورد استفاده همه قرار می گرفت و هر کسی هر جای پارکینگ که دوست داشت، ماشین خود را پارک می کرد و کسی نمی توانست اعتراض کند چون پارکینگ مشاع بود.

حالا به مشکلات و مسائلی که پارکینگ ساختمان پیش می آورد میپردازیم:

اولین مشکل: آپارتمان دارای پارکینگ مشاعی و اختصاصی است و افرادی که مالیت اختصاصی پارکینگ ندارند، به جای اینکه از پارکینگ های مشاع استفاده کنند، به پارکینگ اختصاصی افراد تجاوز می کنند. که مالک پارکینگ می تواند با ارائه سند مالکیت خود به دادگاه از مالک متجاوز شکایت کند و دادگاه مالک متجاوز را محکوم به استفاده پارکینگ مالک می کند.

 

مطالب مرتبط:  قوانین نصب دوربین مداربسته در آپارتمان چیست؟ آیا نصب آن اجباری است؟

دومین مشکل: استفاده حیاط به جای پارکینگ: دربعضی از آپارتمان هایی که حیاط بزرگ دارند، مالکانی که پارکینگ اختصاصی ندارند، از حیاط آپارتمان به عنوان پارکینگ استفاده می کنند، که تخلف است زیرا حیاط جزء بخش مشاع ساختمان است و باید استفاه همگانی از ان صورت گیرد ولی اگر تمامی مالکین موافق باشند که بعضی از مالکین فاقد پارکینگ، در حیاط آپارتمان ماشین خود را پارک کنند، مشکلی ندارد.

 

سومین مشکل: سازنده آپارتمان قبل از اتمام ساختمان، واحدهای آپارتمان را با پارکینگ پیش فروش می کند و خریدار هنگام اتمام ساخت و ساز، متوجه می شود پارکینگ واحدی که خریداری کرده حذف شده !! که در این صورت خریدار می تواند با شکایت از فروشنده ملک، پارکینگ خود را بازستاند، زیرا این مشکل فروشنده بوده است که با بدقولی و اشتباهش موجب از دست رفتن پارکینگ آپارتمان خریدار شده است.

چهارمین مشکل: سازنده آپارتمان، در طی احداث ملک، واحد اپارتمان ها را پیش فروش میکند و با رعایت نکردن اصول پروانه ساخت، طبق دستور شهرداری، باید پارکینگ های آپارتمان را به واحد مسکونی تبدیل کند. که در نتیجه به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با پرداخت جریمه، تخلف ساختمانی را برطرف می کند. و پس از واگذاری آپارتمانها به خریداران، آنها متوجه می شوند که قبلاً طبق پروانه ساختمان ، واحد آنها پارکینگ داشته و در نتیجه شروع به اعتراض از مالک می کنند. راه حل چیست؟

اولین راه حل: ممکن است در سند خریدار، نامی از پارکینگ نباشد و در نتیجه مالک حق دخالت و اعتراض را ندارد.

دومین راه حل: در سند درج شده که واحد نام برده شامل پارکینگ است که در این صورت، مالکان علاوه بر شکایت از سازنده ساختمان درخواست خراب کردن آن واحد یا واحدهایی که به جای پارکینگ بوده می کنند و در نتیجه خریدارن طبق شرایط قبل به پارکینگ خود می رسند. به تخلفات سازنده نیز رسیدگی می شود. ولی الویت کار با برگرداندن پارکینگ به خریداران است.

پارکینگ آپارتمان