شرایط معاملات ملک مشاع

معاملات ملک مشاع

ملک مشاع چیست؟

در واقع ملک مشاع به ملکی گفته می شود که چند مالک دارد و هر مالک سهم مشخص و معینی در ملک دارد.

ملک مشاع

نحوه خرید و فروش ملک مشاع:

1- مالکین اجازه و حق فروش کل ملک را ندارند و تنها اجازه دارند سهم ملک خود را بفروشند و یا اجاره دهند.

2- هنگام فروش سهم یکی از مالکین، خریدار تا زمانی که از تمامی مالکین اجازه سکونت نگیرد، نمی تواند ساکن ملک مشاعی شود.

3- اگر خریدار که مالک جدید است بی اذن مالکین در ملک مشاع سکونت کند، مالکین می توانند با اقدام قانونی از طریق دادگاه اقدام  به تخلیه ملک کنند.

ملک قابل افراز چیست؟

ملک مشاع

افراز در ملک مشاع به معنی تقسیم بندی ملک به مالکین است و اگر مالکین ملک مشاع نسبت به معاملات ملک مانند فروش و اجازه ، با یکدیگر تفاهم نداشته باشند می توانند از طریق اداره ثبت احوال سهم ملک خود را جدا کنند و در این صورت دیگر هر معامله ای که بخواهند با سهم خود انجام دهند به بقیه مالکان ارتباطی ندارد و اختیار کامل سهم خود را دارند.

کدام املاک مشاعی قابل افراز است؟

ملک هایی مانند زمین قابل افراز است اما آپارتمان- کلنگی قابل افراز نیست. ملکی که قابل افراز باشد از طرف اداره ثبت احوال یک سند مفروض که حکم سند شش دانگ را دارد به مالک داده می شود که بتواند مالکیت شش دانگ سهم خود را داشته باشد.

گواهی عدم افراز ملک مشاع:

اگر ملکی از سوی اداره ثبت احوال، گواهی عدم افرازش صادر شود (مانند آپارتمان یا کلنگی) برای فروش ملک، مالکین می توانند به تنهایی به دادگاه مراجعه کنند و با ارائه گواهی عدم افراز، درخواست فروش ملک را کنند که اگر قاضی دادگاه رای فروش خانه را بدهد، پس از قیمت گذاری ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ، ملک را در شرایط مزایده برای فروش می گذارند و سهم تمامی مالکین پس از فروش ملک داده می شود و در این صورت هیچ اعتراضی از سوی مالکین وارد نیست.

تفکیک ملک:

عبارت است از تقسیم ملک مشاع و غیر مشاع به چند بخش مشخص با ذکر مشخصات و سهم دقیق و معین هر مالک

تفاوت افراز و تفکیک:

تفکیک هم در مورد ملک مشاع صورت می گیرد و هم در مورد ملک غیر مشاع ، اما افراز فقط در خصوص املاک مشاع است

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید