تعیین متراژ آپارتمان

وقتی تصمیم به خریداری ملکی می گیرید، اولین پارامتری که برایتان اهمیت دارد، متراژ آپارتمان است. در تعیین متراژ آپارتمان، دانستن مرزبندی مفروزات و مشاعات و نیز آگاهی از تفاوت مابین آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله به بررسی پارمترهای تاثیرگذار در محاسبه متراژ آپارتمان و نیز ویژگی های پارکینگ و انباری در آن می پردازیم. پس با ما همراه باشید.

images_1706125357_65b1682daa838.png

نقشه برداری پارکینگ مسکونی

 مفروزات و مشاعات در تعیین متراژ آپارتمان

*مفروزات آپارتمان: مفروزات به فضاهای داخلی واحدهای آپارتمانی مانند اتاق خواب، بالکن، سرویس های بهداشتی و … گویند. ملک مفروز تنها یک مالک دارد. آنچه در معاملات ملکی در پرداخت وجه در نظر گرفته می شود، متراژ مفروزات است. البته پارکینگ مسکونی نیز در معاملات مورد توجه می گیرد ولی پارکینگ جزء مفروزات محسوب نمی شود.

*مشاعات آپارتمان: مشاعات به قسمتهای آپارتمان گویند که بین تمام مالکان آن، مشترک است. به طور مثال لابی، راه پله، آسانسور و حیاط جزء مشاعات هستند.

*تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز: ملک مشاع ملکی است که بیش از یک مالک داشته باشد و شراکت آن ها، به نحو اشاعه است.

images_1706125388_65b1684c81233.png

نقشه برداری انباری مسکونی

 متراژ آپارتمان چطور محاسبه می شود؟

برای محاسبه متراژ آپارتمان، باید ابتدا مساحت زیربنای هر یک از طبقات آپارتمان را به دست آورد. سپس مساحت کل آپارتمان را که عبارت است از مجموع مساحت زیربنای طبقات روی زمین و زیر زمین است محاسبه می گردد. متراژ مفید آپارتمان تمامی سطح زیربنا بجز مشاعات است. برای محاسبه مساحت و یا متراژ یک ساختمان، از فرمول‌ های هندسی مختلفی استفاده می‌شود. در ادامه به چگونگی محاسبه چند عارضه مهم داخل آپارتمان می پردازیم:

*محاسبه متراژ بالکن: برای محاسبه متراژ بالکن آپارتمان، باید ابتدا شکل آن را مشخص کرد. در صورتی که بالکن به صورت کامل در خارج از فضای آپارتمان قرار دارد، به آن بالکن سه طرف باز گفته می‌ شود. پس از اینکه مساحت آن طبق فرمول ‌های هندسی محاسبه شد، مقدار آن به متراژ یا زیربنای واحد اضافه می گردد.

*محاسبه متراژ انباری: برای محاسبه متراژ انباری هم باید از فرمول‌ های هندسی مختلف استفاده کرد. در مورد متراژ انباری، مقدار آن در سند اختصاصی هر واحد به صورت جداگانه ثبت می گردد ولی قیمت هر مترمربع از مساحت انباری متفاوت با هر مترمربع از خود واحد محاسبه می ‌شود. به طور کلی، برای محاسبه متراژ انباری یا بالکن، نیاز است ابتدا شکل و ابعاد آنها را مشخص کنید، سپس با استفاده از فرمول ‌های هندسی مناسب، مساحت آنها محاسبه شود.

*محاسبه متراژ پارکینگ: برای محاسبه متراژ پارکینگ در آپارتمان، نیز باید ابتدا شکل و ابعاد پارکینگ را مشخص کرد. در بسیاری از ساختمان ‌های مسکونی، پارکینگ ‌ها به صورت مشاع است و متراژ آنها برای هر واحد به صورت تقسیم مساحت کل پارکینگ بر تعداد واحد های مسکونی محاسبه می ‌شود. البته در برخی موارد، متراژ پارکینگ به طور جداگانه در سند ملک ثبت می گردد. دفتر نقشه برداری آربن در تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان، جهت امکان محاسبه دقیق قیمت پارکینگ، معمولا مساحت آن را به صورت مترمربع درج می کند.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید