WhatsApp Image 2020-11-28 at 04.38.01.jpeg

هر آنچه درباره پروژه باید بدانید

متراژ زمین چهل جریب ، سی هزار متر مربع سند

* مجوز برق صنعتی با ترانس نئو ۵۰آمپر قابل افزایش برای نصب برق چندین تیر برق خریداری شده و حتی عوارض عبور عرضی جاده رو هم واریز کردیم و نصب کنتور برق 

* مجوز و اخذ موافقت کمیسیون اداره گاز و آماده عقد قرارداد با پیمانکار لوله گاز  

* خریداری قسمتی از بر زمین مقابل برای نصب لوله گاز و عبور تیر های برق 

*دارای مجوز گلخانه ۴۰۰۰ متر قابل افزایش به متراژ دلخواه 

* دارای مجوز دامداری ۴۰۰ رأسی قابل افزایش 

*کنتور آب و قابلیت برداشت تا ۲۵ متر مکعب در شبانه روز قابل افزایش 

* مجوز بسته بندی محصولات کشاورزی و صادرات 

* تلفن قابل نصب فقط هزینه سیم کشی باید داد  

*سوئیت مجهز ۳۰ متری کنار چاه ساخته شده 

* پروانه چاه آب شش دانگ بدون معارض 

موقعیت زمین دمق - گستر - اول جاده گستر بر جاده با نور گیر و دسترسی عالی

قیمت 3/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ویژگی های زمین

* پروانه چاه آب شش دانگ
تلفن قابل نصب
کنتور آب
دارای مجوز دامداری
دارای مجوز گلخانه
مجوز و اخذ موافقت کمیسیون اداره گاز
مجوز برق صنعتی

آقای نادری

تماس

آدرس
آقای نادری

آقای نادری

0919 x x x x 049