خرید املاک در آزادی تهران

جیحون یک خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 49 متری در تهران قیمت : 1,650,000,000 تومان تهران جیحون کد ملک : 291615 49 متر | 1 اتاق | 1387سال ساخت | طبقه 2 دارای...

سلسبیل یک خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 45 متری در تهران قیمت : 1,610,000,000 تومان تهران سلسبیل کد ملک : 284910 45 متر | 1 اتاق | 1383سال ساخت | طبقه 1 دارای...

هاشمی دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 96 متری در تهران قیمت : 4,400,000,000 تومان تهران هاشمی کد ملک : 281978 96 متر | 2 اتاق | 1401سال ساخت | طبقه 4 دارای...

سلسبیل یک خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 41 متری در تهران قیمت : 1,390,000,000 تومان تهران سلسبیل کد ملک : 271122 41 متر | 1 اتاق | 1380سال ساخت | 3 طبقه | طب...

سلسبیل یک خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 45 متری در تهران قیمت : 1,700,000,000 تومان تهران سلسبیل کد ملک : 290818 45 متر | 1 اتاق | 1394سال ساخت | 4 طبقه | طب...

زنجان یک خوابه / طبقه زیر همکف

فروش آپارتمان 52 متری در تهران قیمت : 1,326,000,000 تومان تهران زنجان کد ملک : 282019 52 متر | 1 اتاق | 1380سال ساخت | 3 طبقه | طبق...

جیحون یک خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 46 متری در تهران قیمت : 1,200,000,000 تومان تهران جیحون کد ملک : 268446 46 متر | 1 اتاق | 1382سال ساخت | 3 طبقه | ط...

کلنگی 80 متری در آزادی تهران

4 ماه قبل
سلسبیل

فروش زمین 80 متری در تهران قیمت : 4,000,000,000 تومان تهران سلسبیل کد ملک : 272691 80 متر توضیحات 80 متر خانه کلنگی 2/5 طبقه جنوبی قابل...

سلسبیل دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 60 متری در تهران قیمت : 1,880,000,000 تومان تهران سلسبیل کد ملک : 264361 60 متر | 2 اتاق | 1382سال ساخت | 4 طبقه |...

جیحون دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان 130 متری در تهران قیمت : 5,200,000,000 تومان تهران جیحون کد ملک : 265881 130 متر | 2 اتاق | 1401سال ساخت | طبقه 3 دا...

سلسبیل دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 75 متری در تهران قیمت : 2,350,000,000 تومان تهران سلسبیل کد ملک : 265874 75 متر | 2 اتاق | 1389سال ساخت | 4 طبقه |...

هاشمی دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 57 متری در تهران قیمت : 1,990,000,000 تومان تهران هاشمی کد ملک : 262927 57 متر | 2 اتاق | 1394سال ساخت | 4 طبقه | ط...

سلسبیل یک خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 38 متری در تهران قیمت : 1,250,000,000 تومان تهران سلسبیل کد ملک : 255237 38 متر | 1 اتاق | 1381سال ساخت | 4 طبقه |...