خرید آپارتمان در دروس تهران

آپارتمان 103 متری در دروس تهران

3 ماه قبل
دو خوابه / طبقه دوم

2585

آپارتمان 133 متری در دروس تهران

3 ماه قبل
دو خوابه / طبقه چهارم

2584

آپارتمان 130 متری در دروس تهران

3 ماه قبل
سه خوابه / طبقه سوم

2582

آپارتمان 136 متری در دروس تهران

3 ماه قبل
سه خوابه / طبقه اول

آپارتمان 117 متری در دروس تهران

3 ماه قبل
دو خوابه / طبقه دوم

2580

آپارتمان 363 متری در دروس تهران

5 ماه قبل
محسنیان چهار خوابه / طبقه پنجم

آپارتمان 270 متری در دروس تهران

5 ماه قبل
بلوار شهرزاد چهار خوابه / طبقه پنجم

آپارتمان 322 متری در دروس تهران

6 ماه قبل
چهار خوابه

آپارتمان 363 متری در دروس تهران

6 ماه قبل
چهار خوابه

آپارتمان 338 متری در دروس تهران

6 ماه قبل
چهار خوابه

آپارتمان 82 متری در دروس تهران

6 ماه قبل
بلوار شهرزاد دو خوابه / طبقه اول

بهترین واحد با این متراژ💥 📌 دروس ، بلوار شهرزاد ☑️ سازه مدرن ☑️ ۸۲ متر ۲ خواب ☑️ نوساز ☑️ ۴ واحدی ☑️ طبقه اول ☑️ نور مستقیم ☑️...

آپارتمان 270 متری در دروس تهران

6 ماه قبل
شهرزاد چهار خوابه

آپارتمان 300 متری در دروس تهران

6 ماه قبل
چهار خوابه