خرید آپارتمان در باغ فیض تهران

دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه
سه خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه اول
اشرفی اصفهانی خیابان ۲۲بهمن دو خوابه / طبقه ششم

آگهی کاملا واقعی میباشد بلوار اشرفی اصفهانی خیابان ۲۲ بهمن ۶۰متر دوخواب خوش نقشه واحد کامل رو به جنوب پارکینگ انباری و آسانسور طبقه ۶ ویو کل تهران ل...

اشرفی اصفهانی اشرفی اصفهانی یک خوابه / طبقه ششم

آگهی کاملا واقعی میباشد اشرفی اصفهانی ۷۵متر خوش نقشه رو به جنوب پارکینگ انباری و آسانسور بالکن لابی مجلل قابلیت رهن کامل تا ۷00میلیون تومان قابلیت...

باهنر هجرت دو خوابه / طبقه همکف

آگهی کاملا واقعی میباشد باغ فیض هجرت ۷۰متر دوخواب خوش نقشه پارکینگ سندی و ۱۰متر تراس شخصی طبقه اول واقعی قابلیت رهن کامل تا ۶۵۰میلیون توما...

اشرفی اصفهانی باهنر دو خوابه / طبقه پنجم

آگهی کاملا واقعی میباشد اشرفی اصفهانی خیابان باهنر ۷۵متر دوخواب خوش نقشه سالن پرده خور پارکینگ سندی و انباری بالکن آسانسور طبقه ۵ ویو ابدی قابلیت ره...

اشرفی اصفهانی اشرفی اصفهانی دو خوابه / طبقه دوم

آگهی کاملا واقعی میباشد اشرفی اصفهانی ۶۵متر دوخواب خوش نقشه پارکینگ سندی و انباری بالکن آسانسور سالن پرده خور قابلیت رهن کامل تا ۶۰۰میلیون تومان قا...

اشرفی اصفهانی یک خوابه / طبقه سوم

آگهی کاملا واقعی میباشد اشرفی اصفهانی ۶۵متر تکخواب خوش نقشه پارکینگ سندی انباری آسانسور ۵طبقه ۳ واحدی قابلیت رهن کامل تا ۶۰۰میلیون تومان قابلیت دریا...

باهنر هجرت دو خوابه / طبقه اول

آگهی کاملا واقعی میباشد باغ فیض خیابان هجرت ۷۴متر دوخواب خوش نقشه پارکینگ سندی انباری بالکن قابلیت رهن کامل تا ۶00میلیون تومان قابلیت دریافت وام تا...

شهید ستاری مهستان یک خوابه / طبقه چهارم

آگهی کاملا واقعی میباشد باغ فیض مهستان 55متر دوخواب خوش نقشه پارکینگ انباری آسانسور واحد کامل رو به کوچه قابلیت رهن کامل تا 500میلیون تومان قابلیت...

پیامبر مرکزی هجرت دو خوابه / طبقه سوم

آگهی کاملا واقعی میباشد پیامبر خیابان هجرت ۱۰۰متر دوخواب خوش نقشه سالن پرده خور طبقات ۱.۲.۳. موجود میباشد پارکینگ انباری آسانسور بالکن قابلیت رهن ک...

اشرفی اصفهانی مهستان یک خوابه / طبقه چهارم

آگهی کاملا واقعی میباشد اشرفی اصفهانی 50متر تکخواب خوش نقشه سالن پرده خور رو به جنوب پارکینگ انباری آسانسور دارای 2 بالکن بازسازی شده قابلیت رهن کا...