آگهی های مهدی کلوندی

سه خوابه / طبقه اول

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5387 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 122 💰قیمت کل: 1ملیاردو 220میلیون تومان 💵قیم...

طبقه دوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5377 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 765میلیون تومان 💵قیمت هر...

یک خوابه / طبقه سوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5376 📌منطقه:پاسداران 📏متراژ: 112 💰قیمت کل:1ملیاردو 350 میلیون توما...

یک خوابه / طبقه سوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش:اپارتمان 🔘کد:5375 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 49 💰قیمت کل: 530میلیون تومان 💵قیمت هر م...

یک خوابه / طبقه اول

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5374 📌منطقه:فلکه پاسداران 📏متراژ: 68 💰قیمت کل:714 میلیون تومان 💵قی...

یک خوابه / طبقه پنجم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5373 📌منطقه: خیابان پاسداران 📏متراژ: 81/5 💰قیمت کل:896 میلیون 500توما...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: ویلایی 🔘کد:1822 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 166 💰قیمت کل: 1ملیاردو 75میلیون تومان 💵ق...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: ویلایی 🔘کد:1818 📌منطقه:شریعتی 📏متراژ: 330 💰قیمت کل: کارشناسی 📦امکانات: 3طبقه .ب...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5372 📌منطقه:شهرک مدنی 📏متراژ: 78 💰قیمت کل: 354میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و540هزار تومان...

دو خوابه / طبقه دوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5371 📌منطقه: اعتمادیه 📏متراژ: 108 💰قیمت کل: 1ملیاردو 512میلیون تومان...

دو خوابه / طبقه سوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5370 📌منطقه:خیابان طالقانی 📏متراژ: 90 💰قیمت کل:1ملیاردو 260 میلیون...

سه خوابه / طبقه سوم

ملاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5369 📌منطقه:بلواربعثت 📏متراژ:137 💰قیمت کل:2ملیاردو466میلیون تومان. 💵...

دو خوابه / طبقه سوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5368 📌منطقه: اعتمادیع 📏متراژ: 112 💰قیمت کل: 1ملیاردو 300میلیون تومان...

سه خوابه

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: ویلایی 🔘کد:5367 📌منطقه:خیابان طالقانی 📏متراژ: 150 💰قیمت کل:4ملیاردو 600 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار...

خیابان حق گویان دو خوابه / طبقه اول

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5366 📌منطقه: حقگویان 📏متراژ: 99 💰قیمت کل:1ملیاردو 336میلیون500 تومان...

آگهی های فروش

آگهی های اجاره