آگهی های مسکن مطهر

یک خوابه / طبقه سوم

محدوده خیابان نامجو ۵۴ متر طبقه سوم سندی یکخوابه دوواحدی دارای بالکن و انباری قیمت یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان

دو خوابه

محدوده میدان سپاه خیابان سرباز ۷۵ متر فول امکانات دو خوابه قیمت سه میلیارد و سیصد میلیون تومان

محدوده خیابان سرباز ۷۱ متر ۲۲ ساله فول بازسازی قیمت دو میلیارد تومان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره