آگهی های محمد هراتی

بلوار پرستار دو خوابه / طبقه دوم
باغستان غربی شبنم دو خوابه / طبقه سوم
کوثر شمالی سه خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه اول

چون نوساز هستش ده درصد برای سند از قیمت کل به مبلغ ۳۵۰ میلیون کسر میشه ،

دو خوابه / طبقه دوم

ده درصد برای سند و ده درصد برای تحویل از مبلغ کل کسر میشه . سازه ۵ ماه دیگه تحویل داده میشه الان تو مرحله نماس.و ۲ میلیون زیر قیمت سازندس

آگهی های فروش

آگهی های اجاره