آگهی های علی سهرابی

باغ 1000 متری در دهکده بهار شهریار

آگهی جدید

کارگزاری املاک مستغلات ولیعصر 🗒کد3201 📎شهریار 🗒📌باغچه:دهکده بهار 🗒متراژ زمین:۱۰۰۰متر 🗒انشعابات:اب برق گاز 🗒مدارک:سند 🗒درختان:مثمر ثمر 🗒ا...

باغ 600 متری در میدان نماز شهریار

آگهی جدید

کارگزاری املاک مستغلات ولیعصر 🗒کد2024 📎شهریار 🗒📌باغچه:میدان نماز 🗒متراژ زمین:۶۰۰متر 🗒انشعابات:اب برق گاز تلفن 🗒مدارک:سند 🗒کاربری:ویلایی...

باغ 1500 متری در میدان نماز شهریار

آگهی جدید

کارگزاری املاک مستغلات ولیعصر 🗒کد2023 📎شهریار 🗒📌باغچه: میدان نماز 🗒متراژ زمین: 1500 🗒انشعابات:اب برق گاز تلفن کنتور 🗒مدارک:سند تک برگ 🗒کا...

کارگزاری املاک مستغلات ولیعصر 🗒کد15/03 📎شهریار 🗒📌باغچه:بلوار ازادگان 🗒متراژ زمین:۱۰۰۰ 🗒انشعابات:اب برق گاز 🗒مدارک:سند تک برگ 🗒کاربری:ویلا...

باغ 1000 متری در میدان نماز شهریار

آگهی جدید

کارگزاری املاک مستغلات ولیعصر 🗒کد۷۵ 📎شهریار 🗒📌باغچه:میدان نماز 🗒متراژ زمین:۱۰۰۰ 🗒انشعابات:اب برق گاز 🗒مدارک:سند 🗒کاربری:ویلایی 🗒درختان:م...

باغ 1000 متری در میدان نماز شهریار

آگهی جدید

کارگزاری املاک مستغلات ولیعصر 🗒کد072 📎شهریار 🗒📌باغچه:میدان نماز 🗒متراژ زمین:۱۰۰۰ 🗒انشعابات:آب برق گاز 🗒مدارک:سند 🗒کاربری:ویلایی 🗒درختان:...

باغ 450 متری در میدان نماز شهریار

آگهی جدید

کارگزاری املاک مستغلات ولیعصر 🗒کد2085 📎شهریار 🗒📌باغچه:میدان نماز 🗒متراژ زمین:۴۵۰متر 🗒انشعابات:اب برق گاز تلفن کنتور 🗒مدارک:سند تک برگ 🗒کا...

باغ 1600 متری در میدان نماز شهریار

آگهی جدید

کارگزاری املاک مستغلات ولیعصر 🗒کد2021 📎شهریار 🗒📌باغچه:میدان نماز 🗒متراژ زمین:۱۶۰۰متر 🗒انشعابات:اب برق گاز 🗒مدارک:سند 🗒کاربری:ویلایی 🗒درخ...

باغ 600 متری در میدان نماز شهریار

آگهی جدید

کارگزاری املاک مستغلات ولیعصر 🗒کد9101 📎شهریار ۵۰درصد تهاتر 🗒📌باغچه:میدان نماز 🗒متراژ زمین:۶۰۰متر 🗒انشعابات:اب برق ۳فاز گاز 🗒مدارک:سند تک ب...

باغ 530 متری در میدان نماز شهریار

آگهی جدید
امیر کبیر

کارگزاری املاک مستغلات ولیعصر 🗒کد3501 📎شهریار 🗒📌باغچه:بلوار امیرکبیر 🗒متراژ زمین:۵۳۰متر 🗒انشعابات:آب برق مصرف 🗒مدارک:سند مادر 🗒کاربری:ویل...

باغ 350 متری در میدان نماز شهریار

آگهی جدید

کارگزاری املاک مستغلات ولیعصر 🗒کد301 📎شهریار 🗒📌باغچه:میدان نماز پگاه 🗒متراژ زمین:۳۵۰متر 🗒انشعابات:سر ملک 🗒مدارک:سند مادر 🗒کاربری:ویلایی...

کارگزاری املاک مستغلات ولیعصر 🗒کد2303 📎شهریار 🗒📌باغچه:بلوار ازادگان 🗒متراژ زمین:۱۲۰۰ 🗒انشعابات:اب برق گاز تلفن 🗒مدارک:سند تک برگ 🗒کاربری:...

آگهی های فروش

آگهی های اجاره