آگهی های عباسی

شادآباد یک خوابه / طبقه اول

#فروش_اپارتمان 🔸🔶اول جنوبی🔶🔸 *۶۰متر/۱خواب* 🔷طبقه اول 🔹۴طبقه/تکواحدی ❌اسانسور ✅پارکینگ ✅انباری ❌بالکن ✅پاسیو اختصاصی ⬅️۱۴ سال ساخت...

شادآباد دو خوابه / طبقه دوم

#فروش_اپارتمان 🔸🔶سوم شمالی🔶🔸 *۷۵متر/۲خواب* 🔷طبقه دوم 🔹۴طبقه/۸واحد ✅اسانسور ✅پارکینگ ✅انباری ✅بالکن ⬅️۹ سال ساخت ⬅️کف سرانیک ⬅️کمد...

شادآباد دو خوابه / طبقه پنجم

#فروش_اپارتمان 🔸🔶سوم شمالی🔶🔸 *۸۰متر/۲خواب* 🔷طبقه پنجم 🔹۵طبقه/۱۵واحد ✅اسانسور ✅پارکینگ ✅انباری ✅بالکن ⬅️۲سال ساخت ⬅️کف سرامیک ⬅️کم...

کلنگی 102 متری در طهرانیه تهران

آگهی جدید
شادآباد

#فروش_کلنگی 🔸🔶دوم جنوبی🔶🔸 *۱۰۲متر* 🔷۳ طبقه مسکونی+زیرزمین ✅قابلیت سکونت ✅واقع در بافت فرسوده ✅سازه تمام اسکلت ✅قابلیت ساخت۴طبقه ⬅️دا...

شادآباد یک خوابه / طبقه دوم

#فروش_اپارتمان 🔸🔶میدان شادآباد🔶🔸 *۴۷متر/۱خواب* 🔷طبقه دوم 🔹۴طبقه/۱۶واحد ❌اسانسور ❌پارکینگ ❌انباری ✅بالکن ⬅️۱۵ سال ساخت ⬅️کف سرامیک...

شادآباد دو خوابه / طبقه سوم

#فروش_اپارتمان 🔸🔶الزهرا🔶🔸 *۹۶متر/۲خواب* 🔷طبقه سوم 🔹۵طبقه/۱۰واحد ✅اسانسور ✅پارکینگ ✅انباری ✅بالکن ⬅️۱سال ساخت ⬅️کف سرامیک ⬅️کمددیو...

شادآباد دو خوابه / طبقه پنجم

#فروش_اپارتمان 🔸🔶شاداباد🔶🔸 *۹۷متر/۲خواب* 🔷طبقه پنجم 🔹۶طبقه/۳۶واحد ✅اسانسور ✅پارکینگ ❌انباری ✅بالکن ⬅️نوساز کلیدنخورده ⬅️کف سرامیک...

خیابان 17 شهریور یک خوابه / طبقه دوم

#فروش_اپارتمان 🔸🔶۱۷شهریور/خیابان جعفری🔶🔸 *۶۳متر/۱خواب* 🔷طبقه دوم ✅اسانسور ✅پارکینگ ✅انباری ✅بالکن ⬅️۷سال ساخت ⬅️کف سرامیک ⬅️کابینت...

شادآباد یک خوابه / طبقه چهارم

#فروش_اپارتمان 🔸🔶اول جنوبی🔶🔸 *۶۵متر/۱خواب* 🔷طبقه چهارم 🔹۵طبقه/۱۵ واحدی ✅اسانسور ✅پارکینگ ✅انباری ✅بالکن ⬅️۳سال ساخت ⬅️کف سرامیک ⬅...

شادآباد دو خوابه / طبقه اول

#فروش_اپارتمان 🔸🔶اول جنوبی🔶🔸 *۸۵متر/۲خواب* 🔷طبقه اول 🔹۴طبقه/۲ واحدی ✅اسانسور ✅پارکینگ ❌انباری ✅بالکن ⬅️۸سال ساخت ⬅️کف سرامیک ⬅️کا...

شادآباد دو خوابه / طبقه اول

#فروش_اپارتمان 🔸🔶الزهرا🔶🔸 *۷۵متر/۲خواب* 🔷طبقه اول 🔹۵طبقه/۱۰واحد ✅اسانسور ✅بالکن ✅پارکینگ ✅انباری ⬅️کلیدنخورده ⬅️گرمایش پکیج ⬅️کف...

شادآباد دو خوابه / طبقه دوم

#فروش_اپارتمان 🔸🔶دوم جنوبی🔶🔸 *۶۰متر/۲خواب* 🔷طبقه دوم 🔹۴طبقه/تکواحدی ✅اسانسور ❌پارکینگ ✅انباری ❌بالکن ⬅️۱۱سال ساخت ⬅️کف سرامیک ⬅️ک...

شادآباد دو خوابه / طبقه اول

#فروش_اپارتمان 🔸🔶اول جنوبی🔶🔸 *۷۷متر/۲خواب* 🔷طبقه اول 🔹۵طبقه/۱۵واحد ✅اسانسور ✅پارکینگ ❌انباری ✅بالکن ⬅️۸سال ساخت ⬅️کف سرامیک ⬅️کاب...

شادآباد دو خوابه / طبقه سوم

#فروش_اپارتمان 🔸🔶اول جنوبی🔶🔸 *۱۲۷متر/۲خواب* 🔷طبقه سوم 🔹۵طبقه/۱۴واحد (این طبقه ۲ واحدی) ✅اسانسور ✅پارکینگ ❌انباری ✅بالکن ⬅️۱۰سال سا...

شادآباد دو خوابه / طبقه پنجم

#فروش_اپارتمان #2300m_2500m 🔸🔶شاداباد🔶🔸 *۹۷متر/۲خواب* 🔷طبقه پنجم 🔹۶طبقه/۳۶واحد ✅اسانسور ✅پارکینگ ❌انباری ✅بالکن ⬅️نوساز کلیدنخورده...

آگهی های فروش

آگهی های اجاره