آگهی های زارعی

سه خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5075 📌منطقه: پردیس 📏متراژ: 165 💰قیمت کل: 1 میلیارد و 897میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 11میلیون و500هزار تومان 📦امکانات: 5طب...

ویژه
سه خوابه

پیش فروش: آپارتمان 🔘کد: 4997 📌منطقه: پیشاهنگی 📏متراژ: 125 💰قیمت کل: 1 میلیارد و 187میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 9 میلیون و500هزار تومان 📦امکانا...

یک خوابه / طبقه ششم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5093 📌منطقه: میدان پروانه ها 📏متراژ: 60 💰قیمت کل: 396میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و600هزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 18...

سه خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5091 📌منطقه: مهدیه 📏متراژ: 177 💰قیمت کل: 2 میلیارد و 655میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 15میلیون تومان 📦امکانات: 6طبقه 6واحد،...

دو خوابه

فروش: ویلایی 🔘کد: 1730 📌منطقه: شهرک مدرس 📏متراژ: 240 💰قیمت کل: 3 میلیارد و 700میلیون تومان 📦امکانات: 2طبقه، 2 خواب در هر طبقه، برساختمان 11متر...

طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5090 📌منطقه: طالقانی 📏متراژ: 80 💰قیمت کل: 420میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و250هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد، طب...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5089 📌منطقه: شکریه 📏متراژ: 76 💰قیمت کل: 650میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون و550هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5088 📌منطقه: بلوارمدنی 📏متراژ: 112 💰قیمت کل: 830میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و410هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد،...

سه خوابه

فروش: اپارتمان 🔘کد: 5087 📌منطقه: رکنی 📏متراژ: 160 💰قیمت کل: 2 میلیارد و 240میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 6وا...

یک خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5086 📌منطقه: امیریه 📏متراژ: 68 💰قیمت کل: 340میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 10واحد، طبقه چهارم،...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5085 📌منطقه: شیرسنگی 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 580میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد، طبقه...

سه خوابه / طبقه پنجم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5084 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 160 💰قیمت کل: 990میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و900هزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 10 واحد، طبق...

سه خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5083 📌منطقه: بلوارکاشانی 📏متراژ: 153 💰قیمت کل: 1میلیارد و 100میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 5طب...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد:5081 📌منطقه: طالقانی 📏متراژ: 74 💰قیمت کل: 535میلیون تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد، طبقه سوم، 2 خواب، پارکینگ، انباری، بدون ت...

فروش: ویلایی 🔘کد: 1726 📌منطقه: باباطاهر 📏متراژ: 170 💰قیمت کل: 1 میلیارد و 700میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه، کوچه24متری، برساختمان20 متر، کاغذدی...

آگهی های فروش

آگهی های اجاره