رهن و اجاره مغازه در ساری

طبقه سوم

رهن واحد تجاری ۸۰ متری فلت طبقه سوم نما میدان خزر سند تجاری از ۹۰ میلیون قابل تبدیل کد h12

خیابان بیست متری اول

اجاره مغازه ۲۵ متری بیست متری اول دیزاین بوتیک در صورت نیاز مشتری موقعیت بسیار خوب اجاره فوق العاده مناسب ۱۵ میلیون پیش ماهی ۲.۲ میلیون اجاره

منطقه 1

اجاره_مغازه_۲۵۰متری سه سرویس مجزا داری سالن vip ۱۵۰متری منطقه ۱ ۵۰ماهی۱۵م

خیابان 20 متری طبقه هفتم

رهن واحد تجاری در ۲۰ متری ۱۸ واحد طبقه ۷ ۸۰ متر ۲ خواب ۸۰ میلیون رهن کامل

اجاره مغازه شهابی موقعیت بسیار خوب ۲۷ متر کف ۱۴ متر بالکن اجاره مناسب ۱۵ میلیون پیش ماهی ۱.۸ میلیون اجاره

خیابان پیام نور

اجاره مغازه موقعیت بسیار خوب بر زیاد ۶۰ متر کف + ۲۵ متر بالکن ۵۰ میلیون پیش ماهی ۶ میلیون اجاره

خیابان بیست متری دوم

اجاره واحد تجاری ۵۰ متری بیست متری دوم ۱۰ میلیون پیش ۲ میلیون اجاره

اجاره مغازه ۲۷ متری شهابی دارای ۱۴ بالکن ۱۵ میلیون پیش ۱.۸ میلیون اجاره

بلوار خزر

❇️ اجاره مغازه ❇️ ‼️ 240 متر / 90 متر همکف / 90 متر زیر زمین /60 متر بالکن ✅آب / برق / گاز / تلفن ⬅️بلوار خزر 💸 25 میلیون اجاره

خیابان معلم

# اجاره مغازه ✅ 140 متر /80 متر+ 60 مترزیر زمین 🛑 بر اصلی معلم 💵 50 پیش / 5 اجاره

خیابان فرهنگ

رهن و اجاره تجاری حوالی فرهنگ ۲۶ متر آب برق گاز تلفن ✅ ۲۰ رهن ۲ اجاره

خیابان پیروزی
بلوار کشاورز

اجاره مغازه شهابی ۲۷ متر کف ۱۴ متر بالکن ۱۵ میلیون پیش ۱.۸ میلیون اجاره

خیابان بیست متری دوم

رهن و اجاره واحد تجاری بیست متری دوم با لوازم آرایشگاه به همراه کولر و پرده ۵۰ متری ۱۰ میلیون پیش ماهی ۲میلیون اجاره