رهن و اجاره مغازه در اهواز

بلوار باهنر

کد ملک:1178 موقعیت مکانی عالی میباشد

فلکه سنگر ♦️خیابان اصلی زیتون دور سنگر

♦️مغازه ۴۰متری کف 🔷دارای ۲۰متر بالکن با کولر ♦️خ اصلی زیتون دور سنگر 🔷۱۰۰میلیون ودیعه ماهی ۴میلیون تومان اجاره

♦️خ اصلی زیتون دور سنگر

♦️مغازه ۴۰متری کف 🔷دارای ۲۰متر بالکن با کولر ♦️خیابان اصلی زیتون دور سنگر 🔷۱۰۰میلیون ودیعه ماهی ۴میلیون تومان اجاره

کد1261 مغازه تجاری جهت #اجاره نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان سعدی دور فلکه چرتکه مساحت :۳۶متر دارای ۳۲متربالکن و بالابر قیمت اجاره :...

فلکه سنگر

مغازه ۱۵متری طبقه زیرزمین 🔷زیتون فلکه سنگر ♦️مجتمع ملیراه 🔷کداگهی ۱۷۸ ♦️۷میلیون ماهی یک میلیون

مغازه ۳۰متری کف 🔷اصلی زیتون دور پارک ♦️کداگهی ۱۴۹ 🔷۵۰میلیون ماهی ۶میلیون

مشاور املاک امام کد1259 🔶 مغازه تجاری جهت اجاره 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان سعدی 🔹 مساحت :۴۵متر دارای ۳۶متربالکن و بالابر 🔹 قیمت...

مشاور املاک امام کد1261 🔶 مغازه تجاری جهت اجاره 🔹 مساحت :۳۶متر دارای ۳۲متربالکن و بالابر 🔹 قیمت اجاره :۲۵با۲/۸۰۰ 🔹 توضیحات : تخلیه

فلکه سنگر خ اصلی زیتون دور فلکه سنگر

مغازه ۴۰متری کف خ اصلی زیتون دور فلکه سنگر جهت اجاره ۲۵۰میلیون رهن کامل

خیابان اصلی زیتون دور فلکه سنگر

مغازه ۴۰متری کف خیابان اصلی زیتون دور فلکه سنگر جهت اجاره ۲۵۰میلیون رهن کامل

فاز 1 شهرداری

پا خور عالی جفت حلیم وآش فروشی مناسب وعالی برای راه اندازی نان تنوری برای مرغ زنده فروشی یا قصابی یامیوه وسبزی فروشی