رهن و اجاره مغازه در اهواز

بلوار باهنر

کد ملک:1178 موقعیت مکانی عالی میباشد

فاز 1 شهرداری

پا خور عالی جفت حلیم وآش فروشی مناسب وعالی برای راه اندازی نان تنوری برای مرغ زنده فروشی یا قصابی یامیوه وسبزی فروشی