رهن و اجاره زمین در مشهد

محدوده پشت باغ تالار الماس

دور دیوار تانکر آب 18 هزاری