رهن و اجاره دفتر کار در اهواز

طبقه پنجم

۱۰۰متری طبقه ۵ بصورت اداری اجاره داده می‌شود جهت دفترکار و آموزشگاه و... خ اصلی زیتون نبش صالحپور کداگهی ۱۴۹ ۵۰میلیون ودیعه ماهی ۲۵۰۰۰۰۰

طبقه دوم

۸۰متری طبقه ۲ بصورت اداری اجاره داده می‌شود نوساز فول امکانات خ اصلی زیتون دور پارک زیتون کداگهی ۱۷۹ ۵۰میلیون ودیعه ماهی ۲۵۰۰۰۰۰