رهن و اجاره خانه در میدان پاسداران همدان

ویژه
سه خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7952 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 120 💰رهن: 10 میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون و 200 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 3واحد، طبقه اول...

پاسداران یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:8 ⚫️اجاره طبقه(ویلایی)پاسداران ⚫️رهن:۴۰میلیون ⚫️اجاره:۵۰۰هزار ⚫️متراژ :۷۰ ⚫️تعداد خواب:۱ ⚫️سال ساخت:۹۵ ⚫️چند طبقه:۲ ⚫️طبقه مورد اجاره:۱و...

دو خوابه

رهن واجاره: خانه دربستی 🔘کد: 7981 📌منطقه: میدان پاسداران 📏متراژ: 100 💰رهن: 15 میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون تومان 📦امکانات: دربستی، 2 خواب، حی...

پاسداران یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:833 ⚫️اجاره طبقه(ویلایی)پاسداران ⚫️رهن:۱۰میلیون ⚫️اجاره:۵۰۰هزار ⚫️متراژ :۷۰ ⚫️تعداد خواب:۱ ⚫️سال ساخت: ⚫️چند طبقه:۲ ⚫️طبقه مورد اجاره:۲...

پاسداران خیابان خسرو عباسی یک خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7890 📌منطقه: خسروعباسی 📏متراژ: 52 💰رهن: 40میلیون تومان 💵اجاره: 300 هزارتومان 📦امکانات: طبقه اول، 1 خواب، بدون پارکینگ، ح...

پاسداران دو خوابه

🏡کد:828 ⚫اجاره طبقه(ویلایی)پاسدارن ⚫رهن:۱۰۰میلیون ⚫اجاره:۱۲۰۰هزار ⚫متراژ :۲۲۰ ⚫تعداد خواب:۲ ⚫سال ساخت: ⚫چند طبقه:۱ ⚫طبقه مورد اجاره: ⚫قابل...

یک خوابه

کدملک:525 طبقه زیر زمین

یک خوابه / طبقه سوم

کدملک:521

پاسداران یک خوابه / طبقه همکف

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7846 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 70 💰رهن: 20میلیون تومان 💵اجاره: 600 هزارتومان 📦امکانات: 2طبقه 2وا...

پاسداران یک خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7841 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 100 💰رهن: 30میلیون تومان 💵اجاره: 500 هزارتومان 📦امکانات: 2طبقه 4و...

پاسداران یک خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7120 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 100 💰رهن: 45 میلیون تومان 💵اجاره: 300 هزارتومان 📦امکانات: 2طبقه 2واحد، طبقه اول، یک خواب...

پاسداران یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:865 ⚫️اجاره طبقه(ویلایی)پاسداران ⚫️رهن:45میلیون ⚫️اجاره:300هزار ⚫️متراژ :100 ⚫️تعداد خواب:1 ⚫️سال ساخت :74 ⚫️طبقه:2 ⚫️قابل تبدیل:هست ⚫️مو...

پاسداران دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:876 ⚫️اجاره طبقه(ویلایی)پاسداران ⚫️رهن:25میلیون ⚫️اجاره:1میلیون و200هزار ⚫️متراژ :100 ⚫️تعداد خواب:2 ⚫️سال ساخت :70 ⚫️طبقه:2 ⚫️قابل تبدیل:...

دو خوابه

🏡کد:857 ⚫️اجاره طبقه(ویلایی)پاسداران ⚫️رهن:30میلیون ⚫️اجاره:1میلیون و 100 ⚫️متراژ :120 ⚫️تعداد خواب:2 ⚫️طبقه:2 ⚫️قابل تبدیل:هست ⚫️موقعیت:جنوبی...

یک خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7030 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 90 💰رهن: 50 میلیون تومان 💵اجاره: 250 هزارتومان 📦امکانات: 2طبقه، طبقه اول، یک خواب، بدون پ...