رهن و اجاره خانه در مشهد

1
بلوار فلاحی دو خوابه / طبقه دوم
14
بلوار هاشمیه خیابان هاشمیه 40 دو خوابه
ارشاد طبقه همکف
بلوار سرافرازان خیابان سرافراز 52 حاشیه خسروی دو خوابه / طبقه دوم
بلوار دلاوران خیابان نخل 23 دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه
بلوار سرافرازان خیابان سرافراز 9 دو خوابه
دو خوابه / طبقه دوم
طبقه دوم