رهن و اجاره خانه در اهواز

ملی راه خیابان مرجان سه خوابه

✅ ویلایی ۶۰۰متری ۳خوابه ☑️ملیراه خ مرجان ✅جهت سکونت یا اداری ☑️ ۵۰میلیون ودیعه ماهی ۳/۵ ✅کداگهی ۱۹۷

✳️خ اصلی زهره بین عباسی و جهانگیری دو خوابه

۱۱۰متری ۲خوابه رهنی ✳️خ اصلی زهره بین عباسی و جهانگیری ❎کداگهی ۲۵۵ ✳️فول نوساز بدون پارکینگ ❇️۱۶۰میلیون

خ مرجان سه خوابه

رهن ویلایی ۳۰۰متری ☑️۳خوابه مرتب میباشد ✅ملیراه خ مرجان ☑️کداگهی ۲۴۷ ✅رهن کامل ۲۰۰میلیون

خ خاقانی ۴ سه خوابه

رهن ویلایی ۲۴۰متری ۳خوابه بازسازی شده ملیراه خ خاقانی ۴ کداگهی ۲۴۵ رهن ۲۵۰میلیون

زیتون کارمندی خیابان زهره سه خوابه

✅۱۲۵متری ۳خوابه ☑️فول با ۳کولر بدون پارکینگ ✅زیتون کارمندی خ زهره ☑️۱۳۰میلیون رهن کامل ✅کداگهی ۱۹۶

سه خوابه

ویلایی ۲۸۸متری اجاره ای ۳خوابه امکانات کامل ملیراه خ خاقانی ۴ کداگهی ۱۸۹ ۱۰۰میلیون ودیعه ماهی ۳میلیون