رهن و اجاره تجاری در تهران

طبقه اول

اجاره مغازه 21 متری در ازگل تهران

کد آگهی 70301
بلوار مینی سیتی نخل
منطقه 1 زعفرانیه طبقه اول
منطقه 1-زعفرانیه طبقه اول
منطقه 1 - زعفرانیه طبقه اول
3
طبقه سوم
1

اجاره مغازه 25 متری در چیتگر تهران

کد آگهی 64549
طبقه همکف

اجاره مغازه 40 متری در پونک تهران

کد آگهی 63050
خیابان ناصرخسرو
پیامبر شرقی