رهن و اجاره انبار در اهواز

کد1263 انبار تجاری جهت #اجاره نشانی :بنکداران شرق اهواز خابان فردوسی فاز۱ مساحت :۳۷۵متر دارای ۲۰۰متربالکن قیمت اجاره :۳۰با۸ توضیحات : تخلیه...

مشاور املاک امام کد1260 🔶 انبار تجاری جهت اجاره 🔹نشانی : بنکداران شرق اهواز خیابان خاقانی فاز۱ 🔹 مساحت :۵۵۰ متر دارای سردخانه ۴۴۰متربالکن و...

مشاور املاک امام کد1258 🔶 انبار تجاری جهت اجاره 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان نظامی فاز۱ مساحت ۵۰۰ متر ابعاد۲۰×۲۵ دارای ۴۰۰ متر...

مشاور املاک امام کد1262 🔶 انبار تجاری جهت اجاره 🔹 مساحت :۳۷۵متر دارای ۲۰۰متربالکن 🔹 قیمت :۴۰با۷ 🔹 توضیحات : تخلیه نوساز

مشاور املاک امام کد1263 🔶 انبار تجاری جهت اجاره 🔹 مساحت :۳۷۵متر دارای ۲۰۰متربالکن 🔹 قیمت اجاره :۳۰با۸ 🔹 توضیحات : تخلیه نوساز