رهن و اجاره املاک در کرمان

سه خوابه

دارای دو بالکن در طبقه ی بالا آشپزخانه ی بالا مستقل آشپزخانه جزیره دارای سه توالت فرنگی دو توالت ایرانی دارای دو حمام دارای خواب مستر دارای جارو...

سه خوابه

دارای دو بالکن در طبقه ی بالا آشپزخانه ی بالا مستقل آشپزخانه جزیره دارای سه توالت فرنگی دو توالت ایرانی دارای دو حمام دارای خواب مستر دارای جارو...

سه خوابه / طبقه چهارم
کرمان آبنوس دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه
سه خوابه
دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه دوم
یک خوابه / طبقه سوم