رهن و اجاره املاک در همدان

پاسداران یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: ۷۱۱۸ 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: ۶۰ 💰رهن: ۳۰میلیون تومان 💵اجاره: ۴۰۰هزارتومان 📦امکانات: ۳طبقه ۳واحد، طبقه سوم، بدون پا...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7119 📌منطقه: 12متری شیرسنگی 📏متراژ: 85 💰رهن: 20 میلیون تومان 💵اجاره: 700 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد، طبقه سوم،...

پاسداران یک خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7120 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 100 💰رهن: 45 میلیون تومان 💵اجاره: 300 هزارتومان 📦امکانات: 2طبقه 2واحد، طبقه اول، یک خواب...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7121 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 85 💰رهن: 70 میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 12واحد، طبقه اول، 2 خوا...

سه خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7123 📌منطقه: شهرک مدرس 📏متراژ: 158 💰رهن: 120 میلیون تومان 💵اجاره: 1میلیون و 500 هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 8واحد، طب...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7124 📌منطقه: بلواربعثت 📏متراژ: 110 💰رهن: 40 میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون و 700 هزارتومان 📦امکانات: 2طبقه 2 واحد، طبقه...

یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7125 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 60 💰رهن: 55 میلیون تومان 💵اجاره: 100هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه دوم، 1 خو...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7126 📌منطقه: شیرسنگی 📏متراژ: 72 💰رهن: 70 میلیون تومان 💵اجاره: 200 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد، طبقه سوم، 2 خواب...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7128 📌منطقه: محوطه گلپا 📏متراژ: 65 💰رهن: 25 میلیون تومان 💵اجاره: 650 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 12واحد، طبقه سوم، یک...

دو خوابه

رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7130 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 120 💰رهن: 70میلیون تومان 💵اجاره: 1میلیون و 500هزارتومان 📦امکانات: 1 طبقه دربستی، 2 خواب، پار...

دو خوابه / طبقه پنجم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7131 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 120 💰رهن: 100میلیون تومان 💵اجاره: 200هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 6واحد، طبقه پنجم، 2 خو...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7132 📌منطقه: هنرستان، 📏متراژ: 85 💰رهن: 30 میلیون تومان 💵اجاره: 1میلیون و 600 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 7واحد، طبقه...

خیابان آرام شرقی دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7133 📌منطقه: آرام شرقی 📏متراژ: 110 💰رهن: 100میلیون تومان 💵اجاره: 1میلیون و 200 هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 5واحد، طبقه...

دو خوابه

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7135 📌منطقه: شهرک مدنی 📏متراژ: 112 💰رهن: 10میلیون تومان 💵اجاره: 600هزارتومان 📦امکانات: 3 طبقه 3و...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7136 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 65 💰رهن: 25میلیون تومان 💵اجاره: 750 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه دوم، 2 خواب، پ...