رهن و اجاره املاک در همدان

خیابان 18متری عارف یک خوابه / طبقه اول

راه داخل حیاط

خیابان تیر دو خوابه
یک خوابه / طبقه همکف

امتیاز کامل

کوچه شاهد سه خوابه / طبقه دوم

دوبلکس راه مشترک گاز جدا

خیابان 30متری بنی هاشم سه خوابه

دربست

میدان چهارده معصوم دو خوابه / طبقه سوم

آب وگاز جدا-برق مشترک تازه ساز

میدان شاهد دو خوابه

امتیاز مشترک

بالاتر از بیمارستان بعثت یک خوابه / طبقه دوم

امتیاز مشترک

خیابان جعفر طیار دو خوابه

متراژ: دو عدد 100متری

میدان شاهد خیابان کوه نور یک خوابه / طبقه اول

امکانات کامل

خیابان 30متری بنی هاشم دو خوابه / طبقه دوم

امتیاز برق وآب مشترک-گاز جدا

خیابان 12متری ولایت یک خوابه
میدان شاهد پشت شیرینی فروشی میرداماد دو خوابه

امتیاز جدا گاز مشترک

بلوار شاهد خیابان 18متری قائم دو خوابه / طبقه اول

برق وگاز مشترک آب وتلفن جدا نقاشی شده

یک خوابه / طبقه اول