رهن و اجاره املاک در نیشابور

سه خوابه / طبقه دوم

💞(( کد شماره 972 ))💞 🌹اپارتمان مسکونی خیابان پویش - پویش 3 155 متر سه خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم ابگرمکن امت...

سه خوابه / طبقه پنجم

💞(( کد شماره 965 ))💞 🌹اپارتمان مسکونی نوساز خیابان نور - نور 34 172 متر سه خوابه 🌹کابینت گلاسه ترک کف سرامیک سیستم پکیج...

سه خوابه / طبقه دوم

💞(( کد شماره 960 ))💞 🌹اپارتمان مسکونی شهرک نور - نور 12 160 متر سه خوابه 🌹کابینت گلاسه کف سنگ سیستم پکیج و رادیاتور امت...

دو خوابه / طبقه سوم

💞(( کد شماره 970 ))💞 🌹اپارتمان مسکونی مهر انتهای شهرک نور 75 متر دو خوابه 🌹کابینت فلزی کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتور ا...

دو خوابه / طبقه دوم

💞(( کد شماره 959 ))💞 🌹اپارتمان مسکونی مهر انتهای شهرک نور 75 متر دو خوابه 🌹کابینت فلزی کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتور ام...

دو خوابه / طبقه اول

💞(( کد شماره 958 ))💞 🌹اپارتمان مسکونی مهر انتهای شهرک نور 75 متر دو خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتور...

دو خوابه / طبقه سوم

💞(( کد شماره 998 ))💞 🌹 اپارتمان مسکونی مهر انتهای شهرک نور 75 متر دو خوابه 🌹کابینت گلاسه ترک کف سرامیک سیستم پکیج و را...

باغچه بان دو خوابه / طبقه اول

💞(( کد شماره 971 ))💞 🌹اپارتمان مسکونی خیابان باغچه بان - باغچه بان 18 120 متر دو خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم پ...

خیابان نور - نور 42 دو خوابه / طبقه همکف

اپارتمان مسکونی مجزا با عکس خیابان نور - نور 42 130 متر دو خوابه 🌹کابینت فلزی تمیز کف سرامیک سیستم ابگرمکن امتیازات مجزا ورودی کلا م...

خیابان نور - نور 42 دو خوابه / طبقه همکف

🌹اپارتمان مسکونی نوساز مجزا خیابان نور - نور 42 120 متر دو خوابه 🌹کابینت گلاسه ترک کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتور امتیازات مجزا کل...

خیابان احسان - احسان 24 سه خوابه / طبقه اول

🌹اپارتمان مسکونی نوساز خیابان احسان - احسان 24 150 متر سه خوابه 🌹کابینت گلاسه ترک کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتور امتیازات مجزا پا...

دو خوابه / طبقه همکف

🌹 اپارتمان مسکونی مهر انتهای شهرک نور 75 متر دو خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتور امتیازات مجزا موقعیت عال...

سه خوابه / طبقه دوم

🌹 اپارتمان مسکونی نوساز شیک خیابان نور - نور 41 140 متر سه خوابه 🌹کابینت گلاسه ترک کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتور امتیازات مجزا...

دو خوابه / طبقه دوم

🌹 اپارتمان مسکونی بلوار دانشگاه - دانشگاه 10 120 متر سه خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتور امتیازات مجزا م...

دو خوابه / طبقه همکف

🌹 اپارتمان مسکونی نوساز مجزا شهرک نور - نور 42 130 متر دو خوابه 🌹کابینت گلاسه ترک کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتور امتیازات مجزا...