رهن و اجاره املاک در مشهد

دو خوابه / طبقه دوم
بلوار سرافرازان خیابان سرافراز یک خوابه / طبقه اول
بلوار پیروزی خیابان پیروزی 20
دو خوابه / طبقه همکف
بلوار سرافرازان خیابان سرافراز 49 مجتمع زاگرس دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم
بلوار سرافرازان خیابان سرافراز 39 خیابان نیاوران 30 دو خوابه / طبقه سوم
بلوار سرافرازان خیابان سرافراز 13 دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه
بلوار سرافرازان خیابان سرافراز