رهن و اجاره املاک در مشهد

ارشاد طبقه همکف
بلوار هفت تیر
بلوار رضوی خیابان رضوی 37 دو خوابه / طبقه سوم
خیابان پیروزی 16 خیابان حق شناس 1 دو خوابه / طبقه سوم
بلوار سرافرازان خیابان سرافراز 52 حاشیه خسروی دو خوابه / طبقه دوم
بلوار پیروزی خیابان پیروزی 20 حق شناس 6 دو خوابه / طبقه دوم
بلوار پیروزی خیابان پیروزی 11 زکریای 12 دو خوابه / طبقه سوم
بلوار دلاوران خیابان نخل 23 دو خوابه / طبقه اول
بلوار صیاد شیرازی خیابان صیاد شیرازی 21 دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه همکف