رهن و اجاره املاک در مشهد

خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن16 یک خوابه
خواجه ربیع بلوار 22 بهمن بهمن16 یک خوابه
خواجه ربیع یوسف زاده یک خوابه
خواجه ربیع بلوار 22بهمن بهمن 16 یک خوابه
خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن16 یک خوابه
خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن12 یک خوابه
خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن16 یک خوابه
خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن 16 دو خوابه
خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن 16 یک خوابه / طبقه همکف
خواجه ربیع بلوار 22بهمن بهمن 16 یک خوابه
خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن 14 یک خوابه / طبقه همکف
بلوار ادیب دو خوابه / طبقه دوم

رهن و اجاره آپارتمان 75 متر، مشهد، قاسم آباد، ادیب 42 40 میلیون رهن 1٫900 میلیون اجاره کد آگهی: 1521217

امامت ۱۹ سه خوابه / طبقه سوم
امامت ۳۰ بعد از چهارراه دوم سه خوابه / طبقه سوم
بلوار شریعتی