رهن و اجاره املاک در مشهد

بلوار هفت تیر سه خوابه
بلوار ویلا خیابان ویلا 12 طبقه سوم
طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه چهارم
بلوار هنرستان خیابان هنرستان 40 طبقه همکف
بلوار هاشمیه خیابان هاشمیه 6 طبقه سوم
بلوار هفت تیر خیابان هفت تیر 15 طبقه اول
طبقه سوم
بلوار صیادشیرازی خیابان صیادشیرازی 42 دو خوابه / طبقه سوم
خیابان کاشانی دو خوابه
بلوار هفت تیر خیابان نسترن طبقه دوم
دو خوابه / طبقه اول
محدوده صیاد14،سرو طبقه دوم
طبقه چهارم
محدوده هفت تیر5 طبقه اول