رهن و اجاره املاک در ساری

3
طبقه چهارم
محدوده قارن طبقه دوم
3
طبقه چهارم
دو خوابه
سه خوابه / طبقه دوم
طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه پنجم
سه خوابه / طبقه چهارم