رهن و اجاره املاک در ساری

خیابان فرهنگ دو خوابه / طبقه اول
خیابان فرهنگ , خیابان 15 خرداد دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه
طبقه دوم
خیابان طالقانی طبقه ششم
خیابان فرهنگ
چهار خوابه
دو خوابه / طبقه سوم
خیابان پیام نور سه خوابه / طبقه ششم
خیابان بیست متری اول
خیابان خاقانی سه خوابه / طبقه اول
خیابان حافظ دو خوابه / طبقه سوم
خیابان قارن طبقه اول
چهار خوابه / طبقه هفتم