رهن و اجاره املاک در اهواز

سه خوابه

ویلایی ۲۸۸متری اجاره ای ۳خوابه امکانات کامل ملیراه خ خاقانی ۴ کداگهی ۱۸۹ ۱۰۰میلیون ودیعه ماهی ۳میلیون

کد1261 مغازه تجاری جهت #اجاره نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان سعدی دور فلکه چرتکه مساحت :۳۶متر دارای ۳۲متربالکن و بالابر قیمت اجاره :...

کد1263 انبار تجاری جهت #اجاره نشانی :بنکداران شرق اهواز خابان فردوسی فاز۱ مساحت :۳۷۵متر دارای ۲۰۰متربالکن قیمت اجاره :۳۰با۸ توضیحات : تخلیه...

مشاور املاک امام کد1260 🔶 انبار تجاری جهت اجاره 🔹نشانی : بنکداران شرق اهواز خیابان خاقانی فاز۱ 🔹 مساحت :۵۵۰ متر دارای سردخانه ۴۴۰متربالکن و...

فلکه سنگر

مغازه ۱۵متری طبقه زیرزمین 🔷زیتون فلکه سنگر ♦️مجتمع ملیراه 🔷کداگهی ۱۷۸ ♦️۷میلیون ماهی یک میلیون

مغازه ۳۰متری کف 🔷اصلی زیتون دور پارک ♦️کداگهی ۱۴۹ 🔷۵۰میلیون ماهی ۶میلیون

طبقه پنجم

۱۰۰متری طبقه ۵ بصورت اداری اجاره داده می‌شود جهت دفترکار و آموزشگاه و... خ اصلی زیتون نبش صالحپور کداگهی ۱۴۹ ۵۰میلیون ودیعه ماهی ۲۵۰۰۰۰۰

طبقه دوم

۸۰متری طبقه ۲ بصورت اداری اجاره داده می‌شود نوساز فول امکانات خ اصلی زیتون دور پارک زیتون کداگهی ۱۷۹ ۵۰میلیون ودیعه ماهی ۲۵۰۰۰۰۰

مشاور املاک امام کد1259 🔶 مغازه تجاری جهت اجاره 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان سعدی 🔹 مساحت :۴۵متر دارای ۳۶متربالکن و بالابر 🔹 قیمت...

مشاور املاک امام کد1258 🔶 انبار تجاری جهت اجاره 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان نظامی فاز۱ مساحت ۵۰۰ متر ابعاد۲۰×۲۵ دارای ۴۰۰ متر...

مشاور املاک امام کد1262 🔶 انبار تجاری جهت اجاره 🔹 مساحت :۳۷۵متر دارای ۲۰۰متربالکن 🔹 قیمت :۴۰با۷ 🔹 توضیحات : تخلیه نوساز

مشاور املاک امام کد1263 🔶 انبار تجاری جهت اجاره 🔹 مساحت :۳۷۵متر دارای ۲۰۰متربالکن 🔹 قیمت اجاره :۳۰با۸ 🔹 توضیحات : تخلیه نوساز

مشاور املاک امام کد1261 🔶 مغازه تجاری جهت اجاره 🔹 مساحت :۳۶متر دارای ۳۲متربالکن و بالابر 🔹 قیمت اجاره :۲۵با۲/۸۰۰ 🔹 توضیحات : تخلیه

فلکه سنگر خ اصلی زیتون دور فلکه سنگر

مغازه ۴۰متری کف خ اصلی زیتون دور فلکه سنگر جهت اجاره ۲۵۰میلیون رهن کامل

خیابان اصلی زیتون دور فلکه سنگر

مغازه ۴۰متری کف خیابان اصلی زیتون دور فلکه سنگر جهت اجاره ۲۵۰میلیون رهن کامل