رهن و اجاره املاک در اهواز

فرشید دو خوابه / طبقه سوم

۱۱۴متری طبقه ۳ساخت ۸۷ ☑️۲خوابه امکانات کامل ✅ملیراه خ فرشید ۱ ☑️ کداگهی ۲۷۸ ✅ ۶۵میلیون ودیعه ماهی ۶۰۰هزار تومان

خ زمزم سه خوابه / طبقه پنجم

۱۴۵متری طبقه ۵تک واحدی ☑️ ۳خوابه امکانات کامل ✅زیتون کارمندی خ زمزم ☑️قیمت ۱۰۰میلیون ودیعه ماهی ۳میلیون تومان ✳️کداگهی ۲۹۰

✳️خ اصلی زهره بین عباسی و جهانگیری دو خوابه

۱۱۰متری ۲خوابه رهنی ✳️خ اصلی زهره بین عباسی و جهانگیری ❎کداگهی ۲۵۵ ✳️فول نوساز بدون پارکینگ ❇️۱۶۰میلیون

فیاض طبقه سوم

آپارتمان ۹۰متری طبقه ۳جلو ✅زیتون کارمندی خ فیاض ☑️کداگهی ۲۵۴ ✅رهن کامل ۹۰میلیون

مغازه 29 متری در ملی راه اهواز

آگهی جدید

*اجاره مغازه ۲۹ متری دو دهنه در بازارچه ملی راه* یک دهنه آن در موقعیت خوب بازارچه و دهنه دیگر آن در خیابان میباشد. ۲۰ متر مساحت کف و ۹ متر مساحت ب...

خ مرجان طبقه همکف

🟣رهن ۷۵متری طبقه همکف 🟠۴واحدی سنتی ساز 🟢ملیراه خ مرجان 🟡 کداگهی ۲۲۸ 🟤 رهن کامل ۷۵میلیون

فرشید خ فرشید ۱ طبقه دوم

رهنی ۱۰۴متری طبقه ۲ 🟠فول امکانات ساخت ۸۷ 🔵ملیراه خ فرشید ۱ ⚫️کداگهی ۲۳۷ 🟢 رهن کامل ۱۰۰میلیون تومان

قیصر امین پور ۶ طبقه دوم

رهنی ۸۵متری طبقه ۲جلو ♦️ملیراه خ قیصر امین پور ۶ 🔷کداگهی ۲۴۰ ♦️رهن ۷۰میلیون

خ میترا طبقه اول

رهنی ۱۱۰متری طبقه اول 🔷ملیراه خ میترا ♦️کداگهی ۲۴۳ 🔷۱۰۰میلیون

خانه 300 متری در ملی راه اهواز

آگهی جدید
خ مرجان سه خوابه

رهن ویلایی ۳۰۰متری ☑️۳خوابه مرتب میباشد ✅ملیراه خ مرجان ☑️کداگهی ۲۴۷ ✅رهن کامل ۲۰۰میلیون

خانه 240 متری در ملی راه اهواز

آگهی جدید
خ خاقانی ۴ سه خوابه

رهن ویلایی ۲۴۰متری ۳خوابه بازسازی شده ملیراه خ خاقانی ۴ کداگهی ۲۴۵ رهن ۲۵۰میلیون