رهن و اجاره املاک در اصفهان

طبقه دوم

اجاره آپارتمان متراژ واحد: 122 متر طبقه: دوم آدرس ملک : سپاهانشهر - غدیر قیمت مالک: 380 میلیون تومان رهن کامل #کدملک_1034

دو خوابه / طبقه چهارم

اجاره آپارتمان متراژ واحد: 90 متر طبقه: چهارم آدرس ملک : سپاهانشهر - الوند 1 قیمت مالک: 370 میلیون تومان رهن کامل *کناف کاری* #کدملک_15602

خانه 120 متری در سپاهان شهر اصفهان

آگهی جدید
طبقه دوم

اجاره ویلایی متراژ واحد: 120 متر طبقه: اول آدرس ملک : سپاهانشهر - فارابی 4 قیمت مالک: 350 میلیون تومان رهن کامل #کدملک_15611

خانه 180 متری در سپاهان شهر اصفهان

آگهی جدید
طبقه اول

اجاره ویلایی متراژ واحد: 180 متر طبقه: اول آدرس ملک : سپاهانشهر - الوند 5 قیمت مالک: - *واحد صفر* #کدملک_15626

خانه 198 متری در سپاهان شهر اصفهان

آگهی جدید

اجاره ویلایی متراژ ساختمان: 238 متر متراژ زمین: 198 متر موقعیت: دونبش آدرس ملک : سپاهانشهر - توحید قیمت مالک: 150 میلیون تومان رهن، 10 میلیون توم...

طبقه سوم

ن متراژ واحد: 175 متر طبقه: سوم آدرس ملک : اصفهان - فلکه ارتش قیمت مالک: 600 میلیون تومان رهن، 6 میلیون تومان اجاره *واحد صفر، مسترروم* #کدملک_1...

طبقه چهارم

اجاره آپارتمان متراژ واحد: 175 متر طبقه: چهارم موقعیت: جنوبی آدرس ملک : اصفهان - فلکه ارتش قیمت مالک: 700 میلیون تومان رهن، 7 میلیون تومان اجاره...

طبقه دوم

اجاره آپارتمان متراژ واحد: 100 متر طبقه: دوم موقعیت: جنوبی آدرس ملک : سپاهانشهر - غدیر قیمت مالک: 50 میلیون تومان رهن، 6 میلیون تومان اجاره *سیس...

مغازه 12 متری در سپاهان شهر اصفهان

آگهی جدید
طبقه همکف

اجاره مغازه طبقه: همکف آدرس ملک : سپاهانشهر- غدیر قیمت مالک : 20 میلیون تومان رهن، 2 میلیون تومان اجاره #کدملک_9063

خانه 100 متری در سپاهان شهر اصفهان

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه همکف

اجاره ویلایی متراژ واحد: 100 متر طبقه: همکف آدرس ملک : سپاهانشهر - تعاون 2 قیمت مالک: 50 میلیون تومان رهن، 4 میلیون تومان اجاره #کدملک_10203

خانه 200 متری در سپاهان شهر اصفهان

آگهی جدید
طبقه زیر همکف

اجاره ویلایی متراژ واحد: 200 متر طبقه: زیرزمین آدرس ملک : سپاهانشهر - الوند 6 قیمت مالک: 300 میلیون تومان رهن، 15 میلیون تومان اجاره #کدملک_9790

خانه 120 متری در سپاهان شهر اصفهان

آگهی جدید
طبقه دوم

اجاره ویلایی متراژ ساختمان: 120 متر موقعیت: جنوبی طبقه: اول آدرس ملک : سپاهانشهر - فارابی 4 قیمت مالک: 50 میلیون تومان رهن، 5 میلیون تومان اجاره...

دو خوابه / طبقه دوم

کد R569

دو خوابه

اجاره آپارتمان آدرس ملک : سپاهانشهر- فارابی 1 قیمت مالک : 250 میلیون تومان رهن کامل #کدملک_15354

یک خوابه / طبقه اول

اجاره اپارتمان آدرس ملک : سپاهانشهر-میدان توحید قیمت مالک : 200 میلیون تومان رهن کامل #کدملک_15341 کیان املاک