رهن و اجاره آپارتمان در یزد

شهرک دانشگاه , نعل اسبی دو خوابه
فاز 1 یک خوابه
دو خوابه
دو خوابه
شهرک دانشگاه , نعل اسبی یک خوابه
شهرک دانشگاه , نعل اسبی طبقه بالا نعل اسبی دو خوابه
کوچه لاله
شهرک دانشگاه طوبی شرقی دو خوابه
آپارتمان بهار دو خوابه / طبقه همکف
دو خوابه
یک خوابه
یک خوابه
یک خوابه
شهرك دانشگاه طوبی شرقی یک خوابه
دو خوابه / طبقه سوم