رهن و اجاره آپارتمان در یزد

خرمشاد , بلوار آذر یزدی طبقه اول
میدان شهدای محراب , بلوار کاشانی طبقه اول
چهارراه وکیل , بلوار جمهوری
صفائیه طبقه اول
میدان شهدای محراب , بلوار مدرس طبقه اول
میدان ابوذر , بلوار دشتی