رهن و اجاره آپارتمان در کاشمر

خیابان ظهوری ترشیزی
خیابان خرمشهر یک خوابه / طبقه همکف
دو خوابه / طبقه دوم
بلوار دادگستری دو خوابه
دو خوابه
محدوده مسكن مهر جاده سيد مرتضي دو خوابه / طبقه دوم
خیابان خرمشهر دو خوابه / طبقه همکف
بلوار جانبازان
بلوار تعاون دو خوابه / طبقه همکف
دو خوابه / طبقه چهارم