رهن و اجاره آپارتمان در پردیس همدان

یک خوابه / طبقه اول

کد آگهــی 1760 نــوع آگهــی رهن و اجاره نــوع مـــلک آپارتمــــان کاربـری مــلک مسکونی منــطـــقه پردیس زیر بنـا 70 متـراژ 70 تعـداد طبق...

دو خوابه / طبقه پنجم

پردیس 70 متری متراژ: 70 تعداد خواب: 2 سال ساخت: 1384 مبلغ رهن 55,000,000 تومان مبلغ اجاره 500,000 تومان اجاره آپاتمان واقع در پردیس طب...

ویژه
یک خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7962 📌منطقه: پردیس 📏متراژ: 65 💰رهن: 40میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون و 500هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه اول،...

ویژه
یک خوابه / طبقه پنجم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7950 📌منطقه: پردیس 📏متراژ: 75 💰رهن: 90میلیون تومان 💵اجاره: 100 هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 9واحد، طبقه پنجم، 1 خواب، ب...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7676 📌منطقه: پردیس 📏متراژ: 70 💰رهن: 60میلیون تومان 💵اجاره: 600هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 9و...

یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9066 📌منطقه:پردیس 📏متراژ: 60 💰رهن: 60میلیون تومان 💵اجاره: 850 هزارتومان 📦امکانات: 5 طبقه 7واحد، طبقه دوم، 1 خواب، پا...

یک خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 9034 📌منطقه: پردیس 📏متراژ: 68 💰رهن: 60میلیون تومان 💵اجاره: 400هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 7واحد، طبقه چهارم، 1 خواب،...

یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 9022 📌منطقه: پردیس 📏متراژ: 60 💰رهن: 60میلیون تومان 💵اجاره: 850هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 7واحد، طبقه دوم، 1 خواب، پا...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 9015 📌منطقه: پردیس 📏متراژ: 80 💰رهن: 90میلیون تومان 💵اجاره: 300هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد، طبقه اول، 2 خواب، پا...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8108 📌منطقه: پردیس 📏متراژ: 96 💰رهن: 60میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون و 900هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد، طبقه اول،...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8076 📌منطقه: پردیس 📏متراژ: 80 💰رهن: 80میلیون تومان 💵اجاره: 500هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 12واحد، طبقه سوم، 2 خواب، پ...

یک خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8047 📌منطقه: پردیس قدیم 📏متراژ: 48 💰رهن: 50میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 9واحد، طبقه چهارم، 1 خوا...

یک خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7882 📌منطقه: پردیس 📏متراژ: 65 💰رهن: 85میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 8واح...

یک خوابه / طبقه سوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7803 📌منطقه: پردیس 📏متراژ: 60 💰رهن: 15میلیون تومان 💵اجاره: 800هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 4و...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7791 📌منطقه: پردیس 📏متراژ: 70 💰رهن: 50میلیون تومان 💵اجاره: 500هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 7...