رهن و اجاره آپارتمان در همدان

دو خوابه / طبقه دوم

موقعیت:جنوبی

دو خوابه / طبقه دوم

موقعیت:جنوبی

یک خوابه / طبقه اول

موقعیت:جنوبی-شمالی شوفاژ دارد

بلوار عمار دو خوابه / طبقه همکف
خیابان پاسداران دو خوابه / طبقه اول
خیابان هنرستان دو خوابه / طبقه اول

پارکينگ محوطه ای

خیابان هنرستان یک خوابه / طبقه دوم

پارکينگ محوطه ای

کوچه قاضیان یک خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه سوم

کف : سرامیک کمد دیواری

دو خوابه / طبقه دوم
بلوار شاه حسینی دو خوابه / طبقه دوم
کوچه تیموری یک خوابه / طبقه اول

هال و پذیرایی: اتاق ها: آشپزخانه: توالت و حمام: روشنایی: انباری: زیر زمین: کف زمین: دیوارهای داخلی : پارک...