رهن و اجاره آپارتمان در همدان

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7146 📌منطقه: شهرک مدنی 📏متراژ: 50 💰رهن: 20 میلیون تومان 💵اجاره: 400 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه سوم، 1 خوا...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:885 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:97 ⚫️رهن:65میلیون ⚫️اجاره:850هزار ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:2 ⚫️چند واحد:4 ⚫️طبقه:1 ⚫️سال ساخت:87 ⚫️م...

دو خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7142 📌منطقه: مدرس 📏متراژ: 76 💰رهن: 39میلیون تومان 💵اجاره: 380 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 4واحد، طبقه چهارم، 2 خواب، پ...

یک خوابه

🏡کد:878 ⚫️اجاره طبقه(ویلایی)جانبازان ⚫️رهن:15میلیون ⚫️اجاره:1میلیون ⚫️متراژ :85 ⚫️تعداد خواب:1 ⚫️سال ساخت :75 ⚫️طبقه: ⚫️قابل تبدیل:هست ⚫️موقع...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:881 ⚫️آپارتمان اجاره ای:کاشانی ⚫️متراژ:82 ⚫️رهن:85میلیون ⚫️اجاره:0 ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:11 ⚫️طبقه:2 ⚫️سال ساخت:82 ⚫️موقعی...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:882 ⚫️آپارتمان اجاره ای:جوادیه ⚫️متراژ:85 ⚫️رهن:50میلیون ⚫️اجاره:700هزار ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:4 ⚫️طبقه:1 ⚫️سال ساخت:95 ⚫️...

پاسداران دو خوابه

🏡کد:868 ⚫️آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:90 ⚫️رهن:120میلیون ⚫️اجاره :10هزار ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:3 ⚫️چند واحد:6 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال ساخت:95...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:868 ⚫️آپارتمان اجاره ای:مدرس ⚫️متراژ:78 ⚫️رهن:40میلیون ⚫️اجاره:500هزار ⚫️چند خواب:1 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:4 ⚫️طبقه:1 ⚫️سال ساخت:71 ⚫️مو...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:869 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:100 ⚫️رهن:100میلیون ⚫️اجاره:300هزار ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:5 ⚫️چند واحد:4 ⚫️طبقه:2 ⚫️سال ساخت:98 ⚫...

یک خوابه

🏡کد:870 ⚫️آپارتمان اجاره ای:میرزاده عشقی ⚫️متراژ:50 ⚫️رهن:80میلیون ⚫️اجاره: ⚫️چند خواب:1 ⚫️چندطبقه:3 ⚫️چند واحد:6 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال ساخت:90 ⚫️م...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:872 ⚫️آپارتمان اجاره ای:ششصددستگاه ⚫️متراژ:85 ⚫️رهن:100میلیون ⚫️اجاره:0 ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:12 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال ساخت:96 ⚫️...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:873 ⚫️آپارتمان اجاره ای:باباطاهر ⚫️متراژ:80 ⚫️رهن:45میلیون ⚫️اجاره:500هزار ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:8 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال ساخت:85...

دو خوابه

🏡کد:874 ⚫️آپارتمان اجاره ای:مدرس ⚫️متراژ:170 ⚫️رهن:100میلیون ⚫️اجاره:1میلیون و 500هزار ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:3 ⚫️چند واحد:3 ⚫️طبقه:1 ⚫️سال س...

بلوار ارم دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:875 ⚫️آپارتمان اجاره ای:بلوارارم ⚫️متراژ:105 ⚫️رهن:120میلیون ⚫️اجاره:1میلیون ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:3 ⚫️چند واحد:6 ⚫️طبقه:1 ⚫️سال ساخت:8...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:879 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:60 ⚫️رهن:50میلیون ⚫️اجاره:500هزار ⚫️چند خواب:1 ⚫️چندطبقه:3 ⚫️چند واحد:8 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال ساخت:89 ⚫️م...