رهن و اجاره آپارتمان در همدان

یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7125 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 60 💰رهن: 55 میلیون تومان 💵اجاره: 100هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه دوم، 1 خو...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7126 📌منطقه: شیرسنگی 📏متراژ: 72 💰رهن: 70 میلیون تومان 💵اجاره: 200 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد، طبقه سوم، 2 خواب...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7128 📌منطقه: محوطه گلپا 📏متراژ: 65 💰رهن: 25 میلیون تومان 💵اجاره: 650 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 12واحد، طبقه سوم، یک...

دو خوابه / طبقه پنجم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7131 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 120 💰رهن: 100میلیون تومان 💵اجاره: 200هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 6واحد، طبقه پنجم، 2 خو...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7132 📌منطقه: هنرستان، 📏متراژ: 85 💰رهن: 30 میلیون تومان 💵اجاره: 1میلیون و 600 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 7واحد، طبقه...

خیابان آرام شرقی دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7133 📌منطقه: آرام شرقی 📏متراژ: 110 💰رهن: 100میلیون تومان 💵اجاره: 1میلیون و 200 هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 5واحد، طبقه...

دو خوابه

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7135 📌منطقه: شهرک مدنی 📏متراژ: 112 💰رهن: 10میلیون تومان 💵اجاره: 600هزارتومان 📦امکانات: 3 طبقه 3و...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7136 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 65 💰رهن: 25میلیون تومان 💵اجاره: 750 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه دوم، 2 خواب، پ...

یک خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7137 📌منطقه: بلوارخرمرودی 📏متراژ: 70 💰رهن: 14میلیون تومان 💵اجاره: 400 هزارتومان 📦امکانات: 2طبقه...

یک خوابه / طبقه همکف

رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7138 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 60 💰رهن: 10 میلیون تومان 💵اجاره: 600 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 4واحد، طبقه همکف، 1 خواب، بدون پار...

دو خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7139 📌منطقه: سعیدیه بالا 📏متراژ: 120 💰رهن: 150 میلیون تومان 💵اجاره: 1میلیون و 500 هزارتومان 📦...

طبقه چهارم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7140 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 85 💰رهن: 120 میلیون تومان 💵اجاره: هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 12واح...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7141 📌منطقه: شهرک مدنی 📏متراژ: 125 💰رهن: 15 میلیون تومان 💵اجاره: 800 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 3واحد، طبقه اول، 2 خواب،...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7144 📌منطقه: بلوارکاشانی 📏متراژ: 82 💰رهن: 85میلیون تومان 💵اجاره: هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 11واحد، طبقه دوم، 2 خواب...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7145 📌منطقه: اعتمادیه شرقی 📏متراژ: 85 💰رهن: 40 میلیون تومان 💵اجاره: 2میلیون تومان 📦امکانات: 6طبقه 7واحد، طبقه اول، 2...