دسترسی سریع به مناطق مهم همدان

رهن و اجاره آپارتمان در همدان

آپارتمان 65 متری در جوادیه همدان

آگهی جدید
یک خوابه

🔴اجاره🔴 #کد_3496 🏘منطقه:جوادیه 🏘متراژ:۶۵ 🏘سال ساخت:۸۵ 🏘طبقه:۲ 🏘چندخواب:۱ 🚗پارکینگ:ندارد 🏘آسانسور:ندار...

آپارتمان 62 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه سوم

🔴اجاره🔴 #کد_3494 🏘منطقه:مهدیه 🏘متراژ:۶۲ 🏘سال ساخت:۹۱ 🏘طبقه:۳ 🏘چندخواب:۱ 🚗پارکینگ: 🏘آسانسور: ✅ 🏘ام...

دو خوابه / طبقه دوم

🔴اجاره🔴 #کد_ 3493 🏘منطقه:بلوارکاشانی 🏘متراژ:۶۰ 🏘سال ساخت:۹۱ 🏘طبقه:۲ 🏘چندخواب:۲ 🚗پارکینگ: ✅ 🏘آسانسور: ✅...

یک خوابه / طبقه اول

۵۱ متر بلوار مدنی روبه رو دارالایتام رهن کامل ۱۵۰ ۱ خواب طبقه ۱ بدون پارکینگ و اسانسور انباری دارد

دو خوابه / طبقه سوم

🔴اجاره🔴 #کد_3529 🏘منطقه:زمانی 🏘متراژ:۷۰ 🏘سال ساخت:۸۶ 🏘طبقه:۳ 🏘چندخواب:۲ 🚗پارکینگ:ندارد 🏘آسانسور:ندارد 🏘ام...

دو خوابه / طبقه چهارم

🔴اجاره🔴 #کد_3528 🏘منطقه:زمانی 🏘متراژ:۸۵ 🏘سال ساخت:۹۵ 🏘طبقه:۴ 🏘چندخواب:۲ 🚗پارکینگ: ✅ 🏘آسانسور: ✅ 🏘ا...

یک خوابه / طبقه سوم

🔴اجاره🔴 #کد_3515 🏘منطقه:امامزاده عبداله 🏘متراژ:۵۶ 🏘سال ساخت:۹۵ 🏘طبقه:۳ 🏘چندخواب:۱ 🚗پارکینگ: ✅ 🏘آسانسور: ✅...

دو خوابه / طبقه دوم

🔴اجاره🔴 #کد_3531 🏘منطقه: امامزاده عبدالله 🏘متراژ: ۹۳ 🏘سال ساخت: ۸۴ 🏘طبقه:۲ 🏘چندخواب:۲ 🚗پارکینگ: ✅ 🏘آسان...

دو خوابه / طبقه دوم

🔴اجاره🔴 #کد_3530 🏘منطقه:شریعتی 🏘متراژ: ۱۱۰ 🏘سال ساخت: ۸۸ 🏘طبقه: ۲ 🏘چندخواب: ۲ 🚗پارکینگ: ✅ 🏘آسانسور: ✅...

یک خوابه / طبقه سوم

🔴اجاره🔴 #کد_3515 🏘منطقه:امامزاده عبداله 🏘متراژ:۵۶ 🏘سال ساخت:۹۵ 🏘طبقه:۳ 🏘چندخواب:۱ 🚗پارکینگ: ✅ 🏘آسانسور: ✅...

دو خوابه / طبقه دوم

.🏡کد:.112 🔴آپارتمان رهن و اجاره میدان پروانه ها 🔴متراژ: 84متر طبقه 2مقدار رهن 80میلیون تومان رهن اجاره 2 میلیون تومان 🔴چندخواب :2 🔴طبقه دوم 🔴ا...

یک خوابه / طبقه دوم

🔴اجاره🔴 #کد_3527 🏘منطقه:امام زاده عبدا... 🏘متراژ:۷۰ 🏘سال ساخت:۹۴ 🏘طبقه:۲ 🏘چندخواب:۱ 🚗پارکینگ: ✅ 🏘آسانس...

یک خوابه / طبقه دوم

🔴اجاره🔴 #کد_3526 🏘منطقه:کاشانی 🏘متراژ:۷۰ 🏘سال ساخت:۹۲ 🏘طبقه:۲ 🏘چندخواب:۱ 🚗پارکینگ: ✅ 🏘آسانسور: ✅...

آپارتمان 80 متری در جوادیه همدان

2 هفته قبل
دو خوابه / طبقه چهارم

🔴اجاره🔴 #کد_3524 🏘منطقه:جوادیه 🏘متراژ:۸۰ 🏘سال ساخت:۸۶ 🏘طبقه:۴ 🏘چندخواب:۲ 🚗پارکینگ: ✅ 🏘آسانسور: ✅ 🏘ا...

یک خوابه / طبقه دوم

🔴اجاره🔴 #کد_3523 🏘منطقه:کاشانی 🏘متراژ:۶۵ 🏘سال ساخت:۹۰ 🏘طبقه:۲ 🏘چندخواب:۱ 🚗پارکینگ: ✅ 🏘آسانسور:ندارد...