دسترسی سریع به مناطق مهم همدان

رهن و اجاره آپارتمان در همدان

دو خوابه / طبقه چهارم

🔴اجاره🔴 #کد_ 3295 🏘منطقه: مدرس 🏘متراژ: ۹۴ 🏘سال ساخت: ۹۳ 🏘طبقه: ۴ از ۵ 🏘تعداد واحد: ۱۰ 🏘چندخواب: ۲ 🏘کف: سرامیک...

آپارتمان 97 متری در پاستور همدان

آگهی جدید
پاستور کوچه عزیزیان دو خوابه / طبقه اول

سال ۹۹ بازسازی کامل

دو خوابه / طبقه دوم

🔴اجاره🔴 #کد_3293 🏘منطقه: کاشانی 🏘متراژ: ۶۴ 🏘سال ساخت: ۸۶ 🏘طبقه: ۲ از ۳ 🏘تعداد واحد: ۹ 🏘چندخواب: ۲ 🏘کف: پارکت و م...

یک خوابه / طبقه سوم

🔴اجاره🔴 #کد_3292 🏘منطقه: کاشانی 🏘متراژ: ۵۳ 🏘سال ساخت: ۹۰ 🏘طبقه: ۳ از ۴ 🏘تعداد واحد: ۱۲ 🏘چندخواب: ۱ 🏘کف: موکت 🚗پ...

سه خوابه / طبقه چهارم

🔴اجاره🔴 #کد_3291 🏘منطقه: زمانی 🏘متراژ: ۱۲۳ 🏘سال ساخت: ۹۲ 🏘طبقه: ۴ از ۶ 🏘تعداد واحد: ۶ 🏘چندخواب: ۳ 🏘کف: سرامیک 🚗پ...

پاسداران یک خوابه / طبقه دوم

🔴اجاره🔴 #کد_ 3290 🏘منطقه: پاسداران 🏘متراژ: ۶۰ 🏘سال ساخت: ۸۶ 🏘طبقه: ۲ از ۵ 🏘تعداد واحد: ۸ 🏘چندخواب: ۱ 🏘کف: موکت...

یک خوابه / طبقه دوم

🔴اجاره🔴 #کد_ 3287 🏘منطقه: مدرس 🏘متراژ: ۵۰ 🏘سال ساخت: ۹۰ 🏘طبقه: ۲ از ۵ 🏘تعداد واحد: ۳ 🏘چندخواب: ۱ 🏘کف: موکت 🚗پا...

دو خوابه / طبقه اول

🔴اجاره🔴 #کد_3286 🏘منطقه: مدرس 🏘متراژ: ۱۴۳ 🏘سال ساخت: ۹۵ 🏘طبقه: ۱ از ۶ 🏘تعداد واحد: ۸ 🏘چندخواب: ۲ 🏘کف: سرامیک 🚗پا...

آپارتمان 110 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوم

🔴اجاره🔴 #کد_3285 🏘منطقه: مهدیه 🏘متراژ: ۱۱۰ 🏘سال ساخت: ۹۷ 🏘طبقه: ۲ از ۴ 🏘تعداد واحد: ۸ 🏘چندخواب: ۲ 🏘کف: سرامیک 🚗...

آپارتمان 75 متری در جوادیه همدان

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه اول

🔴اجاره🔴 #کد_3283 🏘منطقه: جوادیه 🏘متراژ: ۷۵ 🏘سال ساخت: ۷۳ 🏘طبقه: ۱ از ۳ 🏘تعداد واحد: ۳ 🏘چندخواب: ۱ 🏘کف: سرامیک 🚗...

دو خوابه / طبقه دوم

🔴اجاره🔴 #کد_3279 🏘منطقه: خواجه رشید 🏘متراژ: ۸۲ 🏘سال ساخت: ۸۵ 🏘طبقه: ۲ از ۲ 🏘تعداد واحد: ۵ 🏘چندخواب: ۲ 🏘کف: موکت...

دو خوابه / طبقه سوم

🔴اجاره🔴 #کد_3278 🏘منطقه: باباطاهر 🏘متراژ: ۸۵ 🏘سال ساخت: ۹۵ 🏘طبقه: ۳ از ۳ 🏘تعداد واحد: ۳ 🏘چندخواب: ۲ 🏘کف: سرامیک...

پاسداران سه خوابه / طبقه سوم

🔴اجاره🔴 #کد_3277 🏘منطقه: پاسداران 🏘متراژ: ۱۳۰ 🏘سال ساخت: ۹۷ 🏘طبقه: ۳ از ۶ 🏘تعداد واحد: ۶ 🏘چندخواب: ۳ 🏘کف: سرامیک...

دو خوابه / طبقه اول

🔴اجاره🔴 #کد_3275 🏘منطقه: شاه حسینی 🏘متراژ: ۸۶ 🏘سال ساخت: ۷۰ 🏘طبقه: ۱ از ۳ 🏘تعداد واحد: ۶ 🏘چندخواب: ۲ 🏘کف: موکت...

دو خوابه / طبقه اول

🔴اجاره🔴 #کد_3274 🏘منطقه: باباطاهر 🏘متراژ: ۹۰ 🏘سال ساخت: ۹۷ 🏘طبقه: ۱ از ۴ 🏘تعداد واحد: ۱۶ 🏘چندخواب: ۲ 🏘کف: سرامی...