رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

11
بلوار هاشمیه خیابان هاشمیه 63 طبقه دوم
دو خوابه / طبقه همکف
دو خوابه / طبقه دوم
یک خوابه / طبقه همکف
میدان وصال بلوار هاشمیه سه خوابه / طبقه دوم
4
طبقه سوم
5
خیابان هاشمیه 91/3 دو خوابه / طبقه دوم
5
بلوار هنرستان دو خوابه / طبقه چهارم
6
محدوده 19 بهمن سه خوابه / طبقه چهارم
خیابان هنرستان طبقه سوم