رهن و اجاره آپارتمان در نیشابور

سه خوابه / طبقه اول

🔑(( فایل شماره 186 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی بلوار ولی عصر - ولی عصر 12 200 متر سه خوابه 🌹کابینت گلاسه ترک کف سرامیک سیستم پکیج و...

آپارتمان 75 متری در شهرک نور نیشابور

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه سوم

🔑(( فایل شماره 184 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی مهر حاشیه انتهای شهرک نور 75 متر دو خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم پکیج و راد...

آپارتمان 150 متری در شهرک نور نیشابور

آگهی جدید
سه خوابه

🔑(( فایل شماره 183 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی خیابان نور - نور 2 150 متر سه خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتور...

دو خوابه / طبقه چهارم

🔑(( فایل شماره 182 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی خیابان کیهان - کیهان 1 85 متر دو خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم ابگرمکن امت...

سه خوابه / طبقه سوم

🔑(( فایل شماره 181 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی خیابان خیام - خیام 18 140 متر سه خوابه 🌹کابینت گلاسه کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتور...

سه خوابه / طبقه اول

🔑(( فایل شماره 180 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی خیابان پویش - پویش 1 180 متر سه خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم ابگرمکن امتی...

آپارتمان 75 متری در شهرک نور نیشابور

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه همکف

🔑(( فایل شماره 179 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی مهر انتهای شهرک نور 75 متر دو خوابه 🌹کابینت فلزی کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتور امت...

دو خوابه / طبقه چهارم

🔑(( فایل شماره 178 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی مهر بلوار جانبازان -جانبازان 22 85 متر دو خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم پکیج...

آپارتمان 100 متری در شهرک نور نیشابور

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه همکف

🔑(( فایل شماره 169))🔑 🌹اپارتمان مسکونی با عکس شهرک نور - نور 29 و بلوار گمنام 100 متر دو خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سی...

آپارتمان 150 متری در شهرک نور نیشابور

آگهی جدید
سه خوابه / طبقه اول

🔑(( فایل شماره 173 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی شهرک نور - نور 23 150 متر سه خوابه 🌹کابینت گلاسه ترک کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتو...

آپارتمان 165 متری در شهرک نور نیشابور

آگهی جدید
سه خوابه / طبقه اول

🔑(( فایل شماره 172 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی شهرک نور - نور 32 و بلوار گمنام 165 متر سه خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم پ...

آپارتمان 165 متری در شهرک نور نیشابور

آگهی جدید
سه خوابه / طبقه دوم

🔑(( فایل شماره 171 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی شهرک نور - نور 32 و بلوار گمنام 165 متر سه خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم پ...

دو خوابه / طبقه اول

🔑(( فایل شماره 161 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی شهرک فیروزه - فیروزه 6 85 متر دو خوابه 🌹کابینت فلز طرح ام دی اف کف سرامیک سیستم ابگر...

آپارتمان 75 متری در شهرک نور نیشابور

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه همکف

🔑(( فایل شماره 154 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی مهر انتهای شهرک نور 75 متر دو خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتور...

آپارتمان 100 متری در شهرک نور نیشابور

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه همکف

🔑(( فایل شماره 153 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی شهرک نور - نور 25 100 متر دو خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم ابگرمکن امتیازا...