رهن و اجاره آپارتمان در نیشابور

خیابان اکرام یک خوابه
محدوده نور33 سه خوابه / طبقه دوم
انتهای شهرک نور دو خوابه / طبقه سوم
شهرک نور سه خوابه / طبقه دوم
بلوار غزالی19 یک خوابه / طبقه همکف
خیابان نور48 سه خوابه
خیابان کیهان دو خوابه / طبقه اول
خیابان کیهان5 یک خوابه
دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه چهارم