رهن و اجاره آپارتمان در میرزمانی ساری

سه خوابه / طبقه پنجم
دو خوابه / طبقه چهارم

رهن اپارتمان ۱۳۰ متری میرزمانی ۸ واحد طبقه ۴ نما یکسال ساخت دو خواب مستر سیستم کامل هوشمند جاروبرقی مرکزی دو تراس مطبخ کابینت نصب...

دو خوابه / طبقه چهارم

🔷رهن اپارتمان ۱۳۰ متری میرزمانی دوخواب 🔶طبقه ۴ نما ۸ واحد یکسال ساخت یک خواب مستر تراس بسیار خوش نقشه نورگیر کوچه بن بست اسانسور...

دو خوابه / طبقه چهارم

🔷رهن اپارتمان ۱۳۰ متری میرزمانی دوخواب 🔶طبقه ۴ نما ۸ واحد یکسال ساخت یک خواب مستر تراس بسیار خوش نقشه نورگیر کوچه بن بست اسانسور...