رهن و اجاره آپارتمان در میدان پاسداران همدان

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8033 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 58 💰رهن: 65میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 5واحد، طبقه سوم، 1 خواب، پ...

دو خوابه

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8032 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 80 💰رهن: 40میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد، 2 خواب، پارکینگ...

پاسداران دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد: 842 ⚫️آپارتمان اجاره ای: پاسداران ⚫️متراژ: 100 متر ⚫️رهن: 100 میلیون تومان ⚫️اجاره: 300 هزار تومان ⚫️چند خواب:2 خواب ⚫️چندطبقه: 4 طبقه ⚫️چ...

پاسداران یک خوابه / طبقه اول

🏡کد: 840 ⚫️آپارتمان اجاره ای: پاسداران ⚫️متراژ: 64 متر ⚫️رهن: 50 میلیون ⚫️اجاره: 300 هزار تومان ⚫️چند خواب:1 خواب ⚫️چندطبقه: 3 طبقه ⚫️چند واحد:...

پاسداران دو خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7892 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 81 💰رهن: 70 میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه...

پاسداران دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:808 ⚫️آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:۱۰۷ ⚫️رهن:۱۰۰میلیون ⚫️اجاره:۰ ⚫️چند خواب:۲ ⚫️چندطبقه:۳ ⚫️چند واحد:۳ ⚫️طبقه:۲ ⚫️سال ساخت:۹۷ ⚫️ق...

پاسداران یک خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7852 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 64 💰رهن: 60میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6...

پاسداران یک خوابه / طبقه چهارم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7777 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 50 💰رهن: 40میلیون تومان 💵اجاره: 650 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه...

طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7702 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 62 💰رهن: 10میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه...

پاسداران یک خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7669 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 90 💰رهن: 35میلیون تومان 💵اجاره: 700 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه...

پاسداران طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7693 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 40 💰رهن: 3 میلیون تومان 💵اجاره: 600هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه6واحد، طبقه اول، بدون پار...

پاسداران دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7690 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 100 💰رهن: 50میلیون تومان 💵اجاره: 800 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه6واحد، طبقه دوم، 2 خواب،...

پاسداران یک خوابه / طبقه اول

🏡کد: ٨۶۰ ⚫️آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:٧۰ ⚫️رهن:۴۰میلیون ⚫️اجاره:٨۰۰هزار ⚫️چند خواب:١ ⚫️چندطبقه:۴ ⚫️چند واحد:٥ ⚫️طبقه:١ ⚫️سال ساخت:٩٥...