رهن و اجاره آپارتمان در میدان پاسداران همدان

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: ۷۱۱۸ 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: ۶۰ 💰رهن: ۳۰میلیون تومان 💵اجاره: ۴۰۰هزارتومان 📦امکانات: ۳طبقه ۳واحد، طبقه سوم، بدون پارک...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:821 ⚫️آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:73 ⚫️رهن:80میلیون ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:8 ⚫️طبقه:1 ⚫️سال ساخت:96 ⚫️امکانات :کف سرا...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7037 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 100 💰رهن: 40 میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون و 200 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبق...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 6978 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 100 💰رهن: 90 میلیون تومان 💵اجاره: هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه سوم، دوخواب،...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 6966 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 50 💰رهن: 45 میلیون تومان 💵اجاره: هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 5واحد، طبقه سوم، یک خواب،...

دو خوابه / طبقه سوم

کد:843 ⚫️آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:100 ⚫️رهن:90میلیون ⚫️اجاره: ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:3 ⚫️چند واحد:6 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال ساخت:86 ⚫️موقعی...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:979 ⚫️ آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:86 ⚫️رهن:35میلیون ⚫️اجاره:1میلیون 200هزار ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:4 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره:آپارمان 🔘کد: 6885 📌منطقه: میدان پاسداران 📏متراژ: 50 💰رهن: 70 میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6وحد، طبقه سوم، یک...

دو خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 6848 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 103 💰رهن: 60 میلیون تومان 💵اجاره: 800 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 6واحد، طبقه چهارم، دو...

سه خوابه / طبقه ششم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 6832 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 160 💰رهن: 150 میلیون تومان 💵اجاره: هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 11واحد، طبقه ششم، 3خواب،...

سه خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 6827 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 145 💰رهن: 150 میلیون تومان 💵اجاره: هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 5واحد، طبقه سوم، سه خوا...

دو خوابه / طبقه سوم

?کد:979 ⚫️ آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:86 ⚫️رهن:60میلیون ⚫️اجاره:700هزار ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:4 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال ساخت:89...

دو خوابه / طبقه سوم

?کد:979 ⚫️ آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:86 ⚫️رهن:60میلیون ⚫️اجاره:700هزار ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:4 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال ساخت:89...

دو خوابه / طبقه دوم

?کد:988 ⚫️آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:65 ⚫️رهن:45 ⚫️اجاره:600 ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:3 ⚫️چند واحد:3 ⚫️طبقه:2 ⚫️سال ساخت:92 ⚫️موقعیت:...

دو خوابه / طبقه سوم

?کد:979 ⚫️ آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:86 ⚫️رهن:60میلیون ⚫️اجاره:700هزار ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:2 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال ساخت:89...