رهن و اجاره آپارتمان در میدان پاسداران همدان

دو خوابه / طبقه دوم

املاک مهستان, [۲۰.۰۵.۱۹ ۱۸:۰۲] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9313 📌منطقه:خیابان پاسداران 📏متراژ: 80 💰رهن: 50 تومان 💵اجاره...

ویژه
یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 7961 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 70 💰رهن: 70میلیون تومان 💵اجاره: 300هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 3واحد، طبقه دوم، 1 خواب،...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9289 📌منطقه:پاسداران 📏متراژ: 75 💰رهن: 60میلیون تومان 💵اجاره: 1ملیون 200 هزارتومان 📦امکانا...

یک خوابه / طبقه چهارم

املاک مهستان, [۲۰.۰۵.۱۹ ۱۸:۰۲] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9248 📌منطقه:پاسداران 📏متراژ: 72 💰رهن: 90میلیون تومان 💵اجاره:...

یک خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9240 📌منطقه:پاسداران 📏متراژ: 60 💰رهن: 30میلیون تومان 💵اجاره: 1ملیون هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه و11 واحد .طبقه اول...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9239 📌منطقه:پاسداران 📏متراژ: 63 💰رهن: 90میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه و8 واحد .طبقه سوم .یک خوا...

یک خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9240 📌منطقه:پاسداران 📏متراژ: 60 💰رهن: 30میلیون تومان 💵اجاره: 1ملیون هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه و11 واحد .طبقه اول...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9239 📌منطقه:پاسداران 📏متراژ: 63 💰رهن: 90میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه و8 واحد .طبقه سوم .یک خوا...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:944 ⚫️آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:۶۰ ⚫️رهن:۳۰میلیون ⚫️اجاره:۱میلیون ⚫️چند خواب:۱ ⚫️چندطبقه: ⚫️چند واحد: ⚫️طبقه:۱ ⚫️سال ساخت:۸۹ ⚫️...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:939 ⚫️آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:۸۰ ⚫️رهن:۱۰۰میلیون ⚫️اجاره:۲۰۰هزارتومان ⚫️چند خواب:۲ ⚫️چندطبقه:۴ ⚫️چند واحد:۱۲ ⚫️طبقه:۳ ⚫️سال سا...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9207 📌منطقه:پاسداران 📏متراژ: 120 💰رهن: 35میلیون تومان 💵اجاره: 1ملیون 600هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه و4 واحد .طبقه او...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9167 📌منطقه:خیابان پاسداران 📏متراژ: 86 💰رهن: 100میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه و4 واحد .طبقه دوم...

طبقه اول

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9164 📌منطقه:خیابان پاسداران 📏متراژ: 72 💰رهن: 35میلیون تومان 💵اجاره: املیون 100 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه و 13 واحد...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9160 📌منطقه:پاسداران 📏متراژ: 100 💰رهن:100 میلیون تومان 💵اجاره: 500هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه و4واحد .طبقه دوم .دو خو...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8066 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 60 💰رهن: 65میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 5واحد، طبقه سوم، 1 خواب، پ...