رهن و اجاره آپارتمان در میدان پاسداران همدان

پاسداران یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: ۷۱۱۸ 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: ۶۰ 💰رهن: ۳۰میلیون تومان 💵اجاره: ۴۰۰هزارتومان 📦امکانات: ۳طبقه ۳واحد، طبقه سوم، بدون پا...

پاسداران دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:897 ⚫️آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:100 ⚫️رهن:70 ⚫️اجاره:1میلیون و 300هزار ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:4 ⚫️طبقه:4 ⚫️سال ساخت...

پاسداران دو خوابه

🏡کد:868 ⚫️آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:90 ⚫️رهن:120میلیون ⚫️اجاره :10هزار ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:3 ⚫️چند واحد:6 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال ساخت:95...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: ۷۱۱۸ 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: ۶۰ 💰رهن: ۳۰میلیون تومان 💵اجاره: ۴۰۰هزارتومان 📦امکانات: ۳طبقه ۳واحد، طبقه سوم، بدون پارک...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:856 ⚫️آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:95 ⚫️رهن:60میلیون ⚫️اجاره:1میلیون ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:3 ⚫️چند واحد:6 ⚫️طبقه:2 ⚫️سال ساخت:85...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:821 ⚫️آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:73 ⚫️رهن:80میلیون ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:8 ⚫️طبقه:1 ⚫️سال ساخت:96 ⚫️امکانات :کف سرا...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7037 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 100 💰رهن: 40 میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون و 200 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبق...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 6978 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 100 💰رهن: 90 میلیون تومان 💵اجاره: هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه سوم، دوخواب،...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 6966 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 50 💰رهن: 45 میلیون تومان 💵اجاره: هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 5واحد، طبقه سوم، یک خواب،...

دو خوابه / طبقه سوم

کد:843 ⚫️آپارتمان اجاره ای:پاسداران ⚫️متراژ:100 ⚫️رهن:90میلیون ⚫️اجاره: ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:3 ⚫️چند واحد:6 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال ساخت:86 ⚫️موقعی...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:841 ⚫️آپارتمان اجاره ای:فلکه پاسداران ⚫️متراژ:86 ⚫️رهن:25میلیون ⚫️اجاره:850هزار ⚫️چند خواب:1 ⚫️چندطبقه:3 ⚫️چند واحد:6 ⚫️طبقه:3 ⚫️امکانات...

بلوار شاه حسینی دو خوابه

🏡کد:837 ⚫️آپارتمان اجاره ای:پاسداران بلوار شاه حسینی ⚫️متراژ:86 ⚫️رهن:‌25 ⚫️اجاره:850 ⚫️چند خواب:2 ⚫️طبقه:3 ⚫️موقعیت:جنوبی ⚫️امکانات :فول معمو...

خیابان جلالی دو خوابه / طبقه پنجم

کد: H 15 کاغد دیواری هود

خیابان جلالی دو خوابه / طبقه پنجم

کد: H 15 هود کاغد دیواری

دو خوابه / طبقه پنجم

کدملک:537 کاغذدیواری پرده گاز هود