رهن و اجاره آپارتمان در میدان پاسداران همدان

ویژه
یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 7961 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 70 💰رهن: 70میلیون تومان 💵اجاره: 300هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 3واحد، طبقه دوم، 1 خواب،...

ویژه
یک خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7940 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 64 💰رهن: 50میلیون تومان 💵اجاره: 300هزارتومان 📦امکانات: طبقه اول، 1 خواب، پارکینگ، انب...

دو خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7801 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 155 💰رهن: 30میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8066 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 60 💰رهن: 65میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 5واحد، طبقه سوم، 1 خواب، پ...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8049 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 70 💰رهن: 20میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 8واحد، طبقه سوم، 1 خواب...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8033 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 58 💰رهن: 65میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 5واحد، طبقه سوم، 1 خواب، پ...

دو خوابه

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8032 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 80 💰رهن: 40میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد، 2 خواب، پارکینگ...

طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: خانه 🔘کد: 7702 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 62 💰رهن: 10میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه...