رهن و اجاره آپارتمان در میدان مطهری مشهد

دو خوابه / طبقه اول

رهن و اجاره آپارتمان ۸۰ متری مشهد - مطهری شمالی ۲۱/۶ کد ملک : ۱۴۶۳۷۴ ودیعه : ۳۰ میلیون تومان - اجاره : ۱ میلیون تومان

دو خوابه / طبقه دوم

رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری مشهد - مطهری شمالی ۱۴ کوچه دوم کد ملک : ۱۴۵۹۴۱ مبلغ رهن کامل : ۷۵ میلیون تومان