رهن و اجاره آپارتمان در میدان صیادشیرازی مشهد

دو خوابه / طبقه اول

ملک 677186 رهن و اجاره آپارتمان 100 متری، مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 14 طبقه 1، 2 خوابه، 13 سال ساخت رهن: 140 میلیون تومان اجاره: 1 هزار توما...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن و اجاره آپارتمان ۹۰ متری مشهد - صیاد ۴۹ کد ملک : ۱۴۵۱۲۵ ودیعه : ۱۰ میلیون تومان - اجاره : ۳ میلیون تومان

یک خوابه / طبقه همکف

مبلغ رهن کامل : ۷۵ میلیون تومان مشخصات کلی ملک طبقه : همکف تعداد طبقات : ۲ تعداد واحدها : ۳ تعداد خواب : ۱ سن بنا : ۱۵ سال ساخت کفپوش : سرامیک...

طبقه سوم

آدرس: #صیاد26 مشاور شما : مجیدی طبقه سوم بدون آسانسور 80 متر 10 سال ساخت 12 واحدی بازسازی شده امکانات: سرامیک ام دی اف آیفون تصویری...

دو خوابه / طبقه سوم

ودیعه : ۲۰ میلیون تومان - اجاره : ۱/۸ میلیون تومان مشخصات کلی ملک طبقه : ۳ تعداد طبقات : ۳ تعداد واحدها : ۶ تعداد خواب : ۲ سن بنا : ۹ سال...

دو خوابه / طبقه چهارم

ودیعه : ۷۰ میلیون تومان - اجاره : ۱۰ هزار تومان مشخصات کلی ملک طبقه : ۴ تعداد طبقات : ۴ تعداد واحدها : ۸ تعداد خواب : ۲ سن بنا : ۱۸ سال سا...

دو خوابه / طبقه چهارم

ودیعه : ۷۰ میلیون تومان - اجاره : ۲۵۰ هزار تومان مشخصات کلی ملک طبقه : ۴ تعداد طبقات : ۴ تعداد واحدها : ۱۲ تعداد خواب : ۲ سن بنا : ۱۰ سال...

سه خوابه / طبقه سوم

ودیعه : ۲۵ میلیون تومان - اجاره : ۳/۸ میلیون تومان مشخصات کلی ملک طبقه : ۳ تعداد طبقات : ۳ تعداد واحدها : ۴ تعداد خواب : ۳ سن بنا : ۶ سال...

دو خوابه / طبقه دوم

ودیعه : ۱۰ میلیون تومان - اجاره : ۱/۷ میلیون تومان مشخصات کلی ملک طبقه : ۲ تعداد طبقات : ۳ تعداد واحدها : ۹ تعداد خواب : ۲ سن بنا : ۱۵ سال...

دو خوابه / طبقه اول

ودیعه : ۹۰ میلیون تومان - اجاره : ۷۰۰ هزار تومان مشخصات کلی ملک طبقه : ۱ تعداد طبقات : ۴ تعداد واحدها : ۸ تعداد خواب : ۲ سن بنا : ۲ سال سا...

دو خوابه / طبقه چهارم
بلوار صیادشیرازی دو خوابه / طبقه اول

ملک 620588 رهن و اجاره آپارتمان 90 متری، مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد21 طبقه 1، 2 خوابه، 7 سال ساخت رهن: 120 میلیون تومان اجاره: 100 هزار تومان