رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

بلوار شاهد خیابان شاهد6 دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان حسابی جنوبی 11 مجتمع ولایت 1 دو خوابه
بلوار شاهد25 یک خوابه / طبقه اول
بلوار دکتر حسابی شمالی بین حسابی7. 9 یک خوابه
بلوار شاهد36 دو خوابه
بلوار شاهد20 دو خوابه
بلوار شاهد6 دو خوابه / طبقه دوم
خیابان مروارید3 دو خوابه / طبقه اول
بلوار شاهد41 دو خوابه / طبقه اول
بلوار دکتر حسابی20 دو خوابه / طبقه همکف