رهن و اجاره آپارتمان در ملی راه اهواز

چغاخوری سه خوابه

۱۶۰متری طبقه اول رهن و اجاره ۳خوابه امکانات کامل با پارکینگ ملیراه خ چغاخوری کداگهی ۱۱۰ ۱۰۰میلیون ودیعه ماهی ۷۰۰هزار تومان

چغاخوری طبقه اول

آپارتمان ۱۵۰متری طبقه اول اجاره داده می‌شود ملیراه خ چغاخوری کداگهی ۱۱۶ ۱۰۰میلیون ودیعه ماهی ۲میلیون تومان