رهن و اجاره آپارتمان در ملی راه اهواز

چغاخوری سه خوابه

۱۶۰متری طبقه اول رهن و اجاره ۳خوابه امکانات کامل با پارکینگ ملیراه خ چغاخوری کداگهی ۱۱۰ ۱۰۰میلیون ودیعه ماهی ۷۰۰هزار تومان

فرشید دو خوابه / طبقه دوم

املاک آراد ۱۱۰متری طبقه ۲عقب ۲خوابه رهنی با پارکینگ و آسانسور ملیراه خ فرشید ۱ کداگهی ۴۴ ۹۵میلیون رهن کامل

ملی راه خیابان مرجان طبقه اول

✅ ۸۷متری طبقه اول ☑️امکانات معمولی با پارکینگ ✅ ملیراه خ مرجان ☑️۳۰میلیون ودیعه ماهی ۸۰۰۰۰۰ ✅کداگهی ۱۹۵

طبقه اول

۱۱۰متری طبقه اول جلو ۶واحدی سنتی ساز بازسازی شده کف سرامیک ملیراه خ چغاخوری کداگهی ۱۸۸ رهن کامل ۱۰۰میلیون

چغاخوری طبقه اول

آپارتمان ۱۵۰متری طبقه اول اجاره داده می‌شود ملیراه خ چغاخوری کداگهی ۱۱۶ ۱۰۰میلیون ودیعه ماهی ۲میلیون تومان

مهران طبقه چهارم

۸۵متری طبقه ۴عقب رهن و اجاره بدون پارکینگ و آسانسور ملیراه خ مهران کداگهی ۱۱۴ ۲۰میلیون ودیعه ماهی ۴۰۰هزار تومان

پرستو طبقه اول

۱۰۳متری طبقه اول رهن و اجاره ملیراه خ پرستو کداگهی ۱۱۲ ۴۰میلیون ودیعه ماهی ۸۰۰هزار تومان